Budovy s certifikáciou BREEAM

Metóda z roku 1990 ako vôbec prvá svojho druhu posudzuje trvalú udržateľnosť budov. BREEAM sa zameriava na analýzu a vyhodnocovanie údajov o stavbách v niekoľkých etapách ich životného cyklu od novostavby cez rekonštrukciu až po fázu užívania. BREEAM je popredným svetovým štandardom udržateľnosti budov, plánovaných projektov alebo infraštruktúr.

BREEAM je koncipovaný ako nákladovo efektívny prostriedok pre dodanie udržateľnej hodnoty stavbám, ktorý pomáha investorom, developerom, dizajnérskym a konštrukčným tímom aj nájomcom využívať prírodné zdroje čo najúčinnejšie. BREEAM hodnotí obstarávanie, dizajn, stavbu a prevádzku developerských projektov na základe cieľových ukazovateľov výkonnosti. BREEAM meria udržateľnú hodnotu v rade rôznych kategórií od využitia energií až po ekológiu. Každá posudzovaná kategória sa zaoberá mnohými faktormi vrátane dopadov dizajnu projektu, uhlíkových emisií, trvanlivosti a odolnosti konštrukcie, adaptácie na zmeny klímy, ekologickej hodnoty a ochrany biodiverzity. V rámci každej kategórie získava projekt body ukazujúce, či dosahuje vytýčených výkonnostných cieľov alebo ich prekračuje. Celkový výsledok projektu určí súčet týchto čiastkových hodnotení. Posúdenie je vykonané nezávislými, autorizovanými hodnotiteľmi BREEAM. Výstavbu hodnotia a akreditujú na škále od „Pass“ (dostatočné) cez „Good“ (dobré) a „Very Good“ (veľmi dobré) či „Excellent“ (vynikajúce) až po „Outstanding“ (mimoriadne).

Prologis usiluje o vedúce postavenie v odvetví na poli udržateľného rozvoja. Jeho budovy sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu generovaného odpadu aj využívaných energií a vody. V regióne strednej a východnej Európy Prologis postavil viac ako 40 nehnuteľností, ktoré získali akreditáciu BREEAM. Budova DC18 v logistickom parku Prologis Park Prague-Rudná sa v roku 2017 stala prvou ocenenou najvyšším hodnotením „Outstanding“ rámci Českej republiky a druhou takouto v rámci strednej a východnej Európy.