Prologis Research

Naszym interesariuszom zapewniamy wnikliwą analizę trendów, takich jak cyfryzacja, rekonfiguracja łańcuchów dostaw oraz szybki rozwój sektora e-commerce i jego wpływ na rynek nieruchomości logistycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najlepszych lokalizacjach w Europie lub trajektorii czynszów, zapoznaj się z naszymi najnowszymi wynikami badań.

Unlocking supply chain report.

Odblokowując wartość łańcucha dostaw

Łańcuchy dostaw nieustannie ewoluują, zmieniając wymagania firm w zakresie nieruchomości. Niniejszy raport  to drugi z trzyczęściowej serii...

Research Supply Chain April 2018

Handel elektroniczny, nacisk na poziom usług i najważniejsze strategie wyboru lokalizacji

W przypadku łańcuchów dostaw i wykorzystywanych w nich nieruchomości logistycznych jedyną stałą jest zmiana. Niniejszy artykuł jest pierwszym z trzech...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok przyspieszonego wzrostu stawek czynszowych

Wprowadzony w 2015 r. indeks czynszów magazynowych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego rynkowego czynszu...

Prologis Research most desirable locations in europe

Strategie Rozwoju Klientów: Najbardziej Pożądane Lokalizacje Logistyczne w Europie

Ekspansja Sieci Nieruchomości Logistycznych

Europejski rynek logistyczny ulega szybkim przemianom. Łańcuchy dostaw są przekształcane, gospodarki sie...

Prologis Park Hamburg-Steinwerder

Trendy kształtujące wybór nowych lokalizacji w Europie

Europejski rynek logistyczny szybko się zmienia: łańcuchy dostaw są przekształcane, gospodarki się rozwijają, a handel elektroniczny nabiera tempa....

Prologis Research strong rental growth continues

Dalszy Silny Wzrost Stawek Czynszu Spowodowany Historycznie Niskim Poziomem Wolnej Powierzchni

Indeks czynszów w nieruchomościach logistycznych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości efektywnego czynszu netto na 60 rynkach...

Prologis Research global e-commerce impact

Wpływ Globalnego E-Handlu na Rynek Nieruchomości Logistycznych

Jak wygląda ten wpływ?

Rozwój e-handlu to temat, który zdominował wiadomości ze świata handlu detalicznego, ale jaki jest jego wpływ na rynek...

Prologis Research themes shaping new location selection

Czynniki Kształtujące Wybór Nowych Lokalizacji w Europie

Rozwój Sieci Nieruchomości Logistycznych

Europejski rynek logistyczny szybko się zmienia. Łańcuchy dostaw są przekształcane, gospodarki się rozwijają...

Prologis Research e-commerce, e-fulfill and job creation

Europejski Handel Elektroniczny, E-zamówienia i Powstawanie Nowych Miejsc Pracy

Kwestie mające wpływ na wybór nowych lokalizacji w Europie
Prologis przeprowadził w oparciu o dane branżowe i własne analizę najmu na potrzeby...