Prologis Research

Naszym interesariuszom zapewniamy wnikliwą analizę trendów, takich jak cyfryzacja, rekonfiguracja łańcuchów dostaw oraz szybki rozwój sektora e-commerce i jego wpływ na rynek nieruchomości logistycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najlepszych lokalizacjach w Europie lub trajektorii czynszów, zapoznaj się z naszymi najnowszymi wynikami badań.

Raport covid market-915_covid-19_special_report

Rynek nieruchomości logistycznych w obliczu epidemii COVID-19: część trzecia

W trzeciej części badania dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych prezentujemy wnioski, sformułowane na bazie danych...

covid-19 raport

Rynek nieruchomości logistycznych w obliczu epidemii COVID-19: część druga

Łańcuchy dostaw nadal odgrywają kluczową rolę. Mimo, iż nie ma pewności co do warunków panujących w najbliższej przyszłości, recesja staje się coraz...

covid-19 augsburg_dc3_unit

Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych

W świecie pełnym globalnych powiązań, istotne zakłócenia uwidaczniają zapotrzebowanie na odporne łańcuchy
dostaw. Zagrożenia, jakie dla wzrostu...

Ports Carterets

Ponadprzeciętny wzrost stawek czynszowych w 2019 roku. Przegląd czynszów rynkowych

Indeks czynszów magazynowych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego czynszu rynkowego netto na kluczowych...

Prologis Capelin Distribution Center

E-commerce i nieruchomości logistyczne: korzyści zrównoważonego rozwoju

Zrównoważonyrozwój jest od dawna priorytetem branży logistycznej, która już na etapie projektowania budynków wdraża rozwiązania zapewniające ich...

Prologis Park Tilburg

Najlepsze rozwiązania w zakresie pozyskiwania, szkolenia i zatrzymywania pracowników w obiektach logistycznych

Znaczenie personelu zatrudnionego w magazynach wzrosło dopiero w ostatniej dekadzie. Przy wyborze nieruchomości kluczowym wymogiem w 12 państwach...

Park logistyczny we Wroclawiu, centrum dystrybucyjne we Wrocławiu

Kontynuacja dynamicznego wzrostu europejskiego rynku nieruchomości logistycznych w 2019 r.

Nie jest zaskoczeniem, że w związku z silnym popytem ze strony najemców, historycznie niskim poziomem pustostanów oraz długo oczekiwanym wzrostem...

PP Łódź

2018 r.: Rozprzestrzenianie się globalnego wzrostu

Wprowadzony w 2015 r. indeks czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Innowacje, zakłócenia i wartość czasu: najbliższe 10 lat na rynku nieruchomości logistycznych

Co czeka rynek nieruchomości logistycznych?  

To pytanie przyświecało nam przy tworzeniu trzyczęściowej serii raportów dotyczących łańcucha dostaw,...

Unlocking supply chain report.

Odblokowując wartość łańcucha dostaw

Łańcuchy dostaw nieustannie ewoluują, zmieniając wymagania firm w zakresie nieruchomości. Niniejszy raport  to drugi z trzyczęściowej serii...

Research Supply Chain April 2018

Handel elektroniczny, nacisk na poziom usług i najważniejsze strategie wyboru lokalizacji

W przypadku łańcuchów dostaw i wykorzystywanych w nich nieruchomości logistycznych jedyną stałą jest zmiana. Niniejszy artykuł jest pierwszym z trzech...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok przyspieszonego wzrostu stawek czynszowych

Wprowadzony w 2015 r. indeks czynszów magazynowych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego rynkowego czynszu...