Prologis Research

Naszym interesariuszom zapewniamy wnikliwą analizę trendów, takich jak cyfryzacja, rekonfiguracja łańcuchów dostaw oraz szybki rozwój sektora e-commerce i jego wpływ na rynek nieruchomości logistycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najlepszych lokalizacjach w Europie lub trajektorii czynszów, zapoznaj się z naszymi najnowszymi wynikami badań.

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Raport: Wpływ działalności Prologis na globalną gospodarkę

Raport: Wpływ działalności Prologis na globalną gospodarkę

Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się już na początku 2020 roku,...

Prologis Park Tres Rios
Zmiany w łańcuchach dostaw szansą na wygenerowanie większego popytu

Zmiany w łańcuchach dostaw szansą na wygenerowanie większego popytu

W piątej części specjalnego raportu dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych szacujemy potencjalny wzrost popytu w...

covid-19 raport
Rynek nieruchomości logistycznych w obliczu epidemii COVID-19: część druga

Rynek nieruchomości logistycznych w obliczu epidemii COVID-19: część druga

Łańcuchy dostaw nadal odgrywają kluczową rolę. Mimo, iż nie ma pewności co do warunków panujących w najbliższej przyszłości, recesja staje się coraz...

covid-19 augsburg_dc3_unit
Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych

Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych

W świecie pełnym globalnych powiązań, istotne zakłócenia uwidaczniają zapotrzebowanie na odporne łańcuchy
dostaw. Zagrożenia, jakie dla wzrostu...

Ports Carterets
Ponadprzeciętny wzrost stawek czynszowych w 2019 roku. Przegląd czynszów rynkowych

Ponadprzeciętny wzrost stawek czynszowych w 2019 roku. Przegląd czynszów rynkowych

Indeks czynszów magazynowych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego czynszu rynkowego netto na kluczowych...

Prologis Capelin Distribution Center
E-commerce i nieruchomości logistyczne: korzyści zrównoważonego rozwoju

E-commerce i nieruchomości logistyczne: korzyści zrównoważonego rozwoju

Zrównoważonyrozwój jest od dawna priorytetem branży logistycznej, która już na etapie projektowania budynków wdraża rozwiązania zapewniające ich...

Prologis Park Łódź Magazyn na wynajem
2018 r.: Rozprzestrzenianie się globalnego wzrostu

2018 r.: Rozprzestrzenianie się globalnego wzrostu

Wprowadzony w 2015 r. indeks czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego...