Science Based Targets

Prologis oznamuje schválenie vedecky podložených cieľov k riešeniu klimatických zmien

Na dôkaz postavenia Prologis ako odvetvového lídra v oblasti ESG (ekologických, sociálnych a korporátnych kritérií) sa spoločnosť zaviazala k...

Stelvio for Life 2018

Prologis získal 125 000 EUR na výskum rakoviny pri príležitosti Stelvio for Life 2018 Challange

1. septembra sa zamestnanci Prologis vydali na 21 kilometrov dlhú trasu „Passo dello Stelvio“ s jasným cieľom: podporiť životne dôležitú vec. Každý...

PROLOGIS A PLATIO TESTUJÚ AKO PRVÍ NA SVETE SOLÁRNY DLAŽOBNÝ SYSTÉM V LOGISTICKOM PARKU

Prologis a Platio testujú ako prví na svete solárny dlažobný systém v logistickom parku

V parku Prologis Park Budapest-Harbor sú testované nové solárne dlaždice od spoločnosti Platio, ktoré energiou zásobujú jednu z miestnych nabíjacích...

Vyhlásenie o účele

Usilujeme sa o to, aby sme boli príkladnou spoločnosťou, minimalizovali naše dopady na životné prostredie a maximalizovali prospech pre všetky strany, ktorých sa naše podnikanie dotýka.

Päť cieľov udržateľného rozvoja

1

Poskytovať špičkové, energeticky úsporné logistické nehnuteľnosti, ktoré znižujú prevádzkové náklady našich zákazníkov a zároveň prinášajú celej spoločnosti benefity založené na princípoch udržateľného rozvoja.

4

Spolupracovať so spoločenskými organizáciami na podpore environmentálnych, vzdelávacích a sociálnych iniciatív.

2

Dodržiavať a prekonávať uznávané normy udržateľnosti za účelom realizácie projektov, ktoré našim zákazníkom umožnia fungovať efektívnejšie a celej spoločnosti prosperovať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

5

Motivovať dodávateľov, aby dodržiavali náš Kódex správania dodávateľa (Supplier Code of Conduct).

3

Motivovať zamestnancov v každej kancelárii k zníženiu spotreby energie a vody a k minimalizácii produkcie odpadu, čo ďalej povedie k zníženiu prevádzkových nákladov a dopadov na životné prostredie.

Stručná fakty o udržateľnosti v roku 2018

K 31. decembru 2018
Prologis podporuje vzdelávanie študentov v Poznaňskej škole logistiky

Spoločenská zodpovednosť firmy

Náš záväzok voči spoločenskej zodpovednosti sa vzťahuje na celé komunity, v ktorých pôsobíme. Prologis sa zapája formou fundraisingu a dobrovoľníckych aktivít.

Prologis tím, Varšava, Pol´sko

Spravodajská metodika

K vypracovaniu správ postupujeme podľa GRI Sustainability Reporting Guidelines a Construction and Real Estate (CRE) Sector Disclosures.