Vyhlásenie o účele

Usilujeme sa o to, aby sme boli príkladnou spoločnosťou, minimalizovali naše dopady na životné prostredie a maximalizovali prospech pre všetky strany, ktorých sa naše podnikanie dotýka.

Päť cieľov udržateľného rozvoja

1

Poskytovať špičkové, energeticky úsporné logistické nehnuteľnosti, ktoré znižujú prevádzkové náklady našich zákazníkov a zároveň prinášajú celej spoločnosti benefity založené na princípoch udržateľného rozvoja.

4

Spolupracovať so spoločenskými organizáciami na podpore environmentálnych, vzdelávacích a sociálnych iniciatív.

2

Dodržiavať a prekonávať uznávané normy udržateľnosti za účelom realizácie projektov, ktoré našim zákazníkom umožnia fungovať efektívnejšie a celej spoločnosti prosperovať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

5

Motivovať dodávateľov, aby dodržiavali náš Kódex správania dodávateľa (Supplier Code of Conduct).

3

Motivovať zamestnancov v každej kancelárii k zníženiu spotreby energie a vody a k minimalizácii produkcie odpadu, čo ďalej povedie k zníženiu prevádzkových nákladov a dopadov na životné prostredie.

Stručná fakty o udržateľnosti v roku 2018

K 31. decembru 2018
Prologis podporuje vzdelávanie študentov v Poznaňskej škole logistiky

Spoločenská zodpovednosť firmy

Náš záväzok voči spoločenskej zodpovednosti sa vzťahuje na celé komunity, v ktorých pôsobíme. Prologis sa zapája formou fundraisingu a dobrovoľníckych aktivít.

Prologis tím, Varšava, Pol´sko

Spravodajská metodika

K vypracovaniu správ postupujeme podľa GRI Sustainability Reporting Guidelines a Construction and Real Estate (CRE) Sector Disclosures.