Prologis Research zostavil zoznam najlepších logistických lokalít v strednej a východnej Európe

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností, dnes predstavil výsledky najnovšieho prieskumu. V jeho rámci sa zisťovalo, aké logistické lokality považujú užívatelia v regióne strednej a východnej Európy (CEE) za najatraktívnejšie.

Prvých päť lokalít rebríčku je rozmiestnených po celom regióne a každá leží v inej krajine. Tieto sú rozmiestnené po celom regióne. Aj to jasne dokladuje búrlivý rozvoj, ktorým sektor logistiky v strednej a východnej Európe v posledných rokoch prechádza. Najatraktívnejšou oblasťou regiónu CEE je stredné Poľsko, do ktorého spadá aj Lodž. Druhé miesto obsadil Istanbul, tretie Praha, štvrté Bukurešť a piate Budapešť.

Tieto výsledky sú súčasťou obsiahlejšej správy nazvanej Rozširovanie siete logistických nehnuteľností, ktorú pripravil Prologis v spolupráci s agentúrou Eyefortransport.

Najatraktívnejšie logistické lokality v regióne CEE

Miesto

2016

2013

1

stredné Poľsko

stredné Poľsko

2

Istanbul

Krakov

3

Praha

západné Poľsko

4

Bukurešť

periféria Varšavy

5

Budapešť

Horné Sliezsko

6

zvyšok Rumunska

severné Poľsko

7

Vroclav

Vroclav

8

Krakov

Varšava

9

JZ Českej republiky

-

10

západné Poľsko

-

Práve stredná a východná Európa dosiahla v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho prieskumu uskutočneného v roku 2013 najväčšie pokroky, keď hneď deväť z desiatich najlepších lokalít v tomto regióne vylepšilo svoje predošlé výsledky. Osem lokalít z regiónu CEE sa navyše dostalo do celoeurópskej Top 20 - v roku 2013 tam pritom prenikli iba štyri.

Hlavným faktorom atraktivity strednej a východnej Európy sú nízke náklady - lokality z CEE dominovali tabuľke poradia podľa kritérií cena práce a náklady na nehnuteľnosti. Z desiatich najlepších lokalít zoradených podľa ceny práce sa ich hneď osem nachádza v strednej a východnej Európe. Zároveň tu nájdeme 13 z 20 najlepších európskych lokalít podľa ceny nehnuteľností.

Vzostup trhov v regióne CEE ide na úkor lokalít v západnej Európe. Najväčší prepad zaznamenali Liège, Paríž, Brusel, Madrid a stredné Nemecko. Ústup z predchádzajúcich pozícií postihol aj centrá leteckej prepravy ako Frankfurt nad Mohanom alebo Amsterdam-Schiphol. V ich prípade sa tak podľa prieskumu stalo najmä kvôli slabším výsledkom u kritérií dostupnosť pracovnej sily a cena práce.

Pozíciu najatraktívnejšej logistickej lokality Európy obsadilo s veľkým náskokom Venlo, oblasť na juhovýchode Holandska blízko nemeckých hraníc. S prehľadom tak obhájilo svoje prvenstvo z predchádzajúceho prieskumu uskutočneného v roku 2013. Venlo obsadilo prvé miesto v deviatich z 11 posudzovaných parametrov, keď obzvlášť dobré výsledky dosiahlo v kategórii dostupnosť pozemkov, cestné spojenie, náklady na dopravu a regulačný rámec.

Druhé miesto obsadil Rotterdam, veľký prístav na západe Holandska, a tretia priečka pripadla belgickému regiónu Antverpy-Brusel. Za ním nasledovali Stredné Brabantsko a Východné Brabantsko, dve oblasti na juhu Holandska.

Po týchto piatich silných zástupcoch z Beneluxu prvú desiatku najlepších európskych lokalít dopĺňajú nemecký Düsseldorf, stredné Poľsko, Antverpy-Hasselt, Istanbul a Kolín nad Rýnom.

Správa Rozširovanie siete logistických nehnuteľností odpovedá na kľúčové otázky, ktorým musia čeliť majitelia a užívatelia logistických nehnuteľností v čase prebiehajúcich zásadných štrukturálnych zmien. Rekonfigurácia európskeho dodávateľského reťazca a vzostup elektronického obchodovania znamenajú potenciálny výrazný nárast dopytu po moderných a efektívnych distribučných nehnuteľnostiach v celom regióne.

V rámci prieskumu hodnotilo 216 užívateľov logistických nehnuteľností celkovo 100 distribučných lokalít podľa 11 kritérií. Respondenti sa regrutovali z najrôznejších odvetví, počnúc maloobchodnými reťazcami cez zástupcov automobilového priemyslu až po spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve.

Najväčší dôraz kladú užívatelia na blízkosť k ekonomickým sieťam, nízke náklady (ako na dopravu, tak nehnuteľnosti) a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily.

Najdôležitejším faktorom pre výber lokalít bude v budúcnosti dostupnosť pracovnej sily. Význam prikladaný tomuto parametru sa však v jednotlivých krajinách a regiónoch výrazne líši. Najdôležitejší je všeobecne povedané v severozápadnej Európe a Spojenom kráľovstve, naopak najmenší význam má na európskej periférii. Nájsť v Európe dostatok kvalifikovaných zamestnancov so skúsenosťami predstavuje v každom prípade aj naďalej výzvu.

Zdá sa, že štrukturálne faktory ako globálny obchod, outsourcing alebo zlepšovanie infraštruktúry majú na prebiehajúce zmeny silnejší vplyv ako cyklické faktory typu ekonomického vývoja a spotreby. Výrazný nárast dôležitosti zaznamenali dva faktory, ktoré boli v prieskume z roku 2013 hodnotené ako pomerne nepodstatné: udržateľnosť a spĺňanie potrieb elektronického obchodovania. Udržateľnosť je obzvlášť dôležitá pre zákazníkov citlivých na značku, okrem iného maloobchodné reťazce a distribútorov baleného spotrebného tovaru. Oblasť elektronického obchodovania zažíva v posledných rokoch raketový vzostup a možno očakávať, že jej význam bude aj naďalej rásť.

Riaditeľ spoločnosti Prologis pre strednú a východnú Európu Martin Polák povedal: „Uskutočnený výskum je mimoriadne dôležitý. Umožňuje nám totiž lepšie pochopiť súčasné aj budúce požiadavky zákazníkov.“

„Logistické spoločnosti neustále optimalizujú svoje distribučné stratégie, aby dosiahli čo najvyšších úrovní služieb pri udržaní čo najnižších nákladov. Obzvlášť v Prahe sledujeme v posledných rokoch vysoký dopyt a rast, a to najmä vďaka dostupnej kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá je pre zákazníkov hľadajúcich vhodnú lokalitu na prevádzku a distribúciu na hlavné trhy strednej a východnej Európy dôležitá. Výsledky prieskumu nás potešili, pretože úplne zodpovedajú našej investičnej stratégii a potvrdzujú, že máme všetky predpoklady vyhovieť dopytu v najatraktívnejších logistických lokalitách Európy“, dodal Polák.

STIAHNUŤ PDF