Prologis oznamuje výsledky za rok 2015 v strednej a východnej Európe

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností, dnes oznámil výsledky za rok 2015 v strednej a východnej Európe.

Prevádzkové výsledky

V roku 2015 spoločnosť prenajala 1,75 milióna metrov štvorcových, čo je podobne rekordná hodnota ako v roku 2014. Spoločnosť podpísala nové nájomné zmluvy na 618 000 metrov štvorcových a predĺžila nájomné zmluvy na 860 000 metrov štvorcových. Zvyšné transakcie tvorili krátkodobé nájomné zmluvy. Hnacou silou dopytu je aj naďalej reštrukturalizácia dodávateľského reťazca, obchod a e-commerce.

Prologis zakončil štvrtý štvrťrok s veľmi vysokou 95,4-percentnou obsadenosťou svojho portfólia. Tento vývoj potvrdzuje stabilizáciu trhu a posilnenie pozície Prologis v strednej a východnej Európe. Miera udržania zákazníkov v strednej a východnej Európe sa na konci roku 2015 vyšplhala na 87 percent, čo predstavuje jeden z najlepších výsledkov v histórii spoločnosti.

Ku koncu roka dosiahlo portfólio spoločnosti 4,17 milióna metrov štvorcových, čo predstavuje nárast o 4 percentá v priebehu roka 2015, a to napriek predaju Prologis Park Bucharest A1 s rozlohou 107 000 metrov štvorcových. Spoločne s novou výstavbou a novými akvizíciami dosiahlo portfólio na konci roka 2015 rozlohu 4,33 milióna metrov štvorcových.

Najvýznamnejšie nájomné zmluvy:

 • 29 000 metrov štvorcových pre Globus v Prologis Park Prague-Jirny
 • 31 000 metrov štvorcových pre DHL v Prologis Park Prague-Jirny
 • 26 500 metrov štvorcových pre internetového predajcu v Prologis Park Poznań II
 • 25 400 metrov štvorcových pre nemeckú automobilku v Prologis Park Bratislava
 • 15 900 metrov štvorcových s globálnym lídrom v oblasti designu, výroby, distribúcie a popredajných služieb v Prologis Park Budapest M1

„Naša mimoriadne vysoká miera udržania zákazníkov a obsadenosť portfólia potvrdzujú správnosť našej stratégie, v rámci ktorej sa zameriavame na vybrané trhy, výstavbu a na poskytovanie najvyššej kvality služieb,“ povedal Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy.

Zahájená výstavba

V roku 2015 začal Prologis výstavbu 10 budov na nedostatočne zásobených trhoch v rámci regiónu. Z celkových 200 000 metrov štvorcových tvorí 46 percent výstavba na mieru a 54 percent špekulatívna  výstavba. Väčšina výstavby bola zahájená v existujúcich parkoch Prologis nachádzajúcich sa na kľúčových logistických trhoch.

Zahájená výstavba:

 • Budova na mieru s rozlohou 30 000 metrov štvorcových pre Pepco v Prologis Park Rawa
 • Budova na mieru s rozlohou 29 000 metrov štvorcových pre Globus v Prologis Park Prague-Jirny
 • Špekulatívna budova s rozlohou 27 650 s rozlohou v Prologis Park Szczecin (DC3)
 • Budova na mieru s rozlohou 25 400 metrov štvorcových pre nemeckú automobilku v Prologis Park Bratislava
 • Špekulatívna budova s rozlohou 19 200 metrov štvorcových v Prologis Park Bratislava (10B)

Dokončená výstavba

V roku 2015 Prologis postavil deväť budov, vrátane štyroch budov s celkovou rozlohou 197 000 metrov štvorcových, ktorých výstavba bola zahájená aj dokončená v tom istom roku. Dokončená výstavba:

 • Tri špekulatívne budovy s celkovou rozlohou 46 000 metrov štvorcových v Prologis Park Bratislava
 • 31 700 metrov štvorcových pre Mall.cz v Prologis Park Prague-Jirny
 • 31 200 metrov štvorcových pre spoločnosť Červa v Prologis Park Prague-Airport
 • Špekulatívna budova s rozlohou 30 000 metrov štvorcových v Prologis Park Prague-Airport (DC1)
 • Špekulatívna budova s rozlohou 27 650 metrov štvorcových v Prologis Park Szczecin (DC3)

Akvizície

V roku 2015 Prologis uskutočnil akvizície šiestich budov s celkovou rozlohou 97 000 metrov štvorcových a pozemkov s celkovou rozlohou 14 hektárov v Českej republike a Maďarsku. Tieto akvizície boli v súlade so stratégiou Prologis s rozvahou investovať na globálnych trhoch. V priebehu roka Prologis predal portfólio v Rumunsku s rozlohou 107 000 metrov štvorcových.

Udržateľná výstavba

Prologis sa venuje stratégii udržateľnej výstavby osem rokov. Všetky novo postavené budovy prechádzajú akreditáciou BREEAM. V roku 2015 dostalo vysoké hodnotenie v rámci akreditácie BREEAM šesť budov Prologis:

 • „Excellent“ pre Prologis Park Prague-Airport DC1, špekulatívnu budovu s rozlohou 29 920 metrov štvorcových
 • „Excellent“ pre Prologis Park Prague-Jirny DC7, výrobnú budovu s rozlohou 12 340 metrov štvorcových postavenú na mieru pre Demoautoplast
 • „Very good“ pre Prologis Park Prague-Airport DC2, budovu s rozlohou 31 190 metrov štvorcových postavenú na mieru pre spoločnosť Červa
 • „Good“ pre Prologis Park Prague-Jirny DC5, budovu s rozlohou 31 730 metrov štvorcových postavenú na mieru pre Mall.cz
 • „Good“ pre Prologis Park Wrocław V DC5, špekulatívnu budovu s rozlohou 26 764 metrov štvorcových
 • „Good“ pre Prologis Park Budapest-Sziget DC6, budovu s rozlohou 7 650 metrov štvorcových postavenú na mieru pre DB Schenker

 

„Očakávame, že dopyt v roku 2016 bude stabilný a povedie k ďalšiemu trvalému rozvoju trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami v celom regióne. Úroveň investícií by mala ostať takisto nemenná. Tiež očakávame, že špekulatívna výstavba bude minimálne z 30 percent prenajatá ešte pred začatím výstavby. Dynamický nárast internetového obchodovania, ktoré v súčasnej dobe vytvára najrýchlejšie rastúcu skupinu zákazníkov, bude tento rok spoločne s ďalším rozvojom maloobchodu a automobilového priemyslu riadiť dopyt,“ dodal Polák.

Spoločnosť je aktívna na trhoch v štyroch krajinách strednej a východnej Európy a s portfóliom pozostávajúcim zo 4,3 milióna metrov štvorcových je Prologis vedúcim poskytovateľom distribučných budov v strednej a východnej Európe (k 31. decembru 2015).

STIAHNUŤ PDF