Zaujatie pracovnej sily ako nový trend v oblasti logistických nehnuteľností

To, ako sa dostať ku kvalifikovanej pracovnej sile a udržať si ju, je v súčasnosti medzi prevádzkovateľmi  logistických nehnuteľností jednou z najdiskutovanejších tém. Nielenže dianie na trhu práce ovplyvňuje náborové a lokalizačné stratégie, ale čím ďalej je zložitejšie aj získať lojálnych zamestnancov.

 

Téma pracovnej sily pre sklady za uplynulú dekádu nabrala na dôležitosti. Prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile je v 12 európskych krajinách, v ktorých Prologis pôsobí, kľúčovou požiadavkou pri výbere nehnuteľnosti. Náš najnovší výskum sme realizovali s cieľom vytvoriť jasný obraz o súvislostiach retencie pracovnej sily s logistickými nehnuteľnosťami. Táto štúdia vychádza z údajov získaných na základe prevádzky nášho portfólia zahrňujúceho viac než 16 miliónov metrov štvorcových, z nespočetne veľa debát s mnohými z našich zhruba 700 zákazníkov a z našich vlastných dát.

 

Vo výskume sme sa tiež bližšie pozreli na širokú škálu iniciatív zo strany investorov realizovaných s ohľadom na pracovnú silu v oblastiach dopravy, vybavenia nehnuteľností a ich zariadenia. 

 

Príklady rôznych taktík uplatňovaných naprieč Európou

Táto mapa slúži len ako referencia. Ilustruje prierez vybranými aktivitami, ktoré Prologis realizuje vo svojich európskych parkoch.

Nasledujúce štyri kľúčové taktiky by prevádzkovatelia logistických nehnuteľností mali využiť pri zaujatí, vyškolení a udržaní pracovnej sily:

  1. Lepšie dopravné spojenie: dochádzanie za prácou musí byť čo najefektívnejšie.
  2. Viac kvalitnejšieho vybavenia: súčasne so zvyšovaním kvalifikácie pracovnej sily sa zvyšujú i požiadavky na kvalitu vybavenia a zázemia nehnuteľností.
  3. Kariéra v logistike a záväzok voči komunite: dlhodobá iniciatíva zlepšuje celkový obraz o logistickom sektore a vytvára trvalé riešenia.
  4. Zlepšenie parametrov budov: základným stavebným kameňom príjemného a zdravého pracoviska je prostredie budovy.

Štúdia sa zameriava na to, s akými potrebami je dnes pracovná sila v skladoch spojená, ako sa mení jej skladba v dôsledku automatizácie a nedostatku pracovníkov, alebo či stále väčšia diferenciácia profesií uplatňujúcich sa v skladoch spôsobuje, že nájsť vhodných kandidátov je stále zložitejšie. Logistické nehnuteľnosti majú potenciál zmierniť celý rad výziev dneška – a ponúknuť riešenia do budúcnosti.

Zistite viac v našej správe

 

Súvisiace články