Podľa jedenástej správy o udržateľnosti 2017 hrá veľkú úlohu odolnosť Prologis

Prologis zaznamenal významný posun smerom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, kde hrá podľa Správy o udržateľnosti 2017 veľkú úlohu odolnosť. Bola vykonaná celosvetová analýza základných informácií Global Reporting Initiative's (GRI), ktorá sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií (CRE) a na podporu výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií.

V roku 2017 sa spoločnosť globálne potýkala s neočakávanými environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými nákladmi, ktoré boli spojené s pretrvávajúcimi klimatickými javmi. A aj napriek tomu, že mal Prologis v aktívach 2 miliardy USD v rôznych oblastiach sveta, ktoré boli pod vplyvom negatívnych klimatických udalostí, boli tieto budovy odolné a vznikla len zanedbateľná škoda. Zákazníci teda nezaznamenali väčšie zásahy do svojho podnikania.

Za touto odolnosťou stojí program správy udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a riadenia (ESG), ktorý prispieva k dlhodobej udržateľnosti projektov spoločnosti na celom svete. Udržateľnosť je súčasťou DNA spoločnosti Prologis. Vďaka novým technológiám a progresívnemu štýlu podnikania môže spoločnosť zabezpečiť kvalitné dlhodobé hodnoty a výsledky, ktoré akcionári dopytujú.

„Náš program ESG je podnikateľsky výhodný, ťažia z neho naši zákazníci, investori, komunity aj zamestnanci. Čo sa týka ESG, vždy sme boli pokrokoví a vždy pokrokoví budeme. Je to totiž kľúč k tomu, ako môžeme my sami, aj naši zákazníci, zostať o krok vpredu pred tým, čo ešte len príde,“ povedal Hamid Moghadam, predseda a CEO Prologis.

Pre Prologis je ESG neoddeliteľná a zásadná súčasť podnikania. Pre posilnenie ochrany životného prostredia poskytuje Prologis zákazníkom moderné, udržateľné budovy; pre posilnenie sociálnej zodpovednosti spolupracuje so zákazníkmi a investormi; pre posilnenie silného vedenia pracuje Prologis na transparentnej komunikácii, rovnako tak ako na identifikácii a znižovaní rizík.

V správe z roku 2017 upozorňuje Prologis na významný posun smerom k splneniu cieľov udržateľnosti:

  • 10 MW výkonu bolo vďaka  solárnym inštaláciám pridaných do portfólia, čo zvýšilo celkovú kapacitu na 175 MW, ide o správnu cestu k dosiahnutiu 200 MW do roku 2020.
  • 82 % prevádzkového portfólia malo na konci roku 2017 úsporné osvetlenie, čo posunulo spoločnosť bližšie k cieľu, teda mať 100 % portfólia s úsporným osvetlením.
  • 40 % prevádzkového portfólia má v súčasnej dobe biele alebo reflexné strechy.
  • cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 bol splnený o 4 roky skôr a Prologis je na dobrej ceste k splneniu vedecky orientovaných cieľov.
Sustainability report 2017

Odolný a udržateľný design

Prologis do budov integruje technológie redukujúce energie a vodu, zapĺňa prielukové stavebné plochy a usiluje o certifikáciu budov tam, kde je možná. Najvýraznejšie úspechy v roku 2017 zahŕňajú najvyššie ocenenie BREEAM certifikácie, ktoré bolo udelené nehnuteľnosti postavenej na mieru v Prologis Park Praha-Rudna. Stala sa tak prvou logistickou nehnuteľnosťou v Českej republike s týmto ocenením a druhou nehnuteľnosťou tohto typu v celej strednej a východnej Európe, ktorá dosiahla hodnotenie „Outstanding“.

Inovácie šetriace energie

Zavádzanie inovatívnych riešení pre produkciu, spotrebu, úložisko a meranie energie poskytlo spoločnosti Prologis možnosť vyskúšať a rozširovať nové udržateľné riešenia.

Meranie spotreby: S využitím nástrojov pre monitorovanie a správu spotreby energií oznámila spoločnosť Prologis, že 3 604 jej globálnych aktív preukázalo v roku 2017 zníženie spotreby energie o 8,9 %, čo má za následok zníženie emisií o 4 %.

Inteligentné meranie: Založené na úspešnom pilotnom projekte v centrálnej a východnej Európe, Prologis predstavil inteligentné meranie spotreby elektriny, plynu a vody v parkoch po celom svete. V roku 2017 bolo zavedené toto meranie v 100 % portfólia spoločnosti Prologis v Českej republike a na Slovensku.

Solárna energia: Prologis bola jednou z prvých spoločností v logistickom priemysle, ktorá investovala do solárnych panelov umiestnených na strechách. V roku 2017 pridal Prologis do svojho portfólia ďalších 10 MW zo solárnej kapacity, teda dokopy už 175 MW v deviatich krajinách, čo je zhruba toľko energie, koľko je potreba na napájanie 26 000 priemerných amerických domácností každý rok.

Priekopníci v zelenej energii

Doterajší proces inovácie v spoločnosti Prologis nie je nikde evidentnejší viac, ako v globálnom portfóliu projektov zelenej technológie a v business projektoch, ktoré zahŕňajú pilotný projekt Park Budapest - Harbor a Platio, maďarský start-up, ktorý produkuje solárne chodníky. Toto úsilie pomáha zaistiť, že Prologis a jeho zákazníci zostanú vždy o krok vpred pred tým, čo ešte len príde.

Propagácia biodiverzity

Biodiverzita je neoddeliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja, preto Prologis pracuje na zabezpečení zdravia rastlín a živočíchov v okolí parkov. Pri obnove prielukových priestorov sa často stretáva s problémami s predchádzajúcou kontamináciou. Biodiverzita je v týchto prípadoch podporovaná dvoma kľúčovými spôsobmi: (1) čistenie potenciálne škodlivých kontaminantov ekosystému a (2) recyklácia pôdy. Všetok nový vývoj podlieha prísnym procesom environmentálnej kontroly, ktorá zahŕňa hodnotenie citlivých oblastí a ohrozených druhov. Príkladom chránenej biodiverzity sú štyri budovy spoločnosti Prologis blízko Paríža, kde sú umiestnené úle. V roku 2016 bolo vyrobených 600 pohárov medu, ktoré boli ďalší rok v lete odovzdané zákazníkom.

Dobrý sused, ktorý je spoločensky angažovaný

Prologis sa snaží byť dobrým susedom, pretože silné vzťahy, v ktorých zamestnanci žijú a pracujú, zvyšujú vnímavosť komunít k rastu a rozvoju, čo spoločnosti umožňuje ešte lepšie pomáhať svojim zákazníkom. Do celosvetového projektu IMPACT Day 2017 spoločnosti Prologis sa zapojilo 1 304 zamestnancov, ktorí dobrovoľne vypomáhali 8 383 hodín 36 mimovládnym organizáciám v komunitách, kde žijú.

Inklúzia a diverzita

V Prologis majú inklúzia a diverzita silnú pozíciu. Pre efektívnu prevádzku a expanziu je podľa Prologis nevyhnutné prijímať, rozvíjať a nechávať rásť tie najlepšie talenty. V roku 2017 zmenil Prologis svoju štruktúru odmeňovania tak, aby zahŕňala inklúziu a diverzitu ako bonusovú metriku. Na úrovni správnej rady bola kompenzačná komisia premenovaná na Výbor pre talenty a kompenzáciu a jej charta zmenená tak, aby zahŕňala dôraz na inklúziu a diverzitu. Spoločnosť Prologis sa zaviazala k zvyšovaniu úspechu v oblasti inklúzie a diverzity a menovala ambasádorov pre nábor tak, aby odrážali rozmanitosť spoločnosti voči potenciálnym zamestnancom.

V roku 2017 bol Prologis už deviatykrát za sebou začlenený do zoznamu  Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World a zaradený na 44. miesto v top 50. Pre porovnanie, v roku 2016 skončil Prologis na mieste 83. Udržiavanie pozície na zozname po dobu deviatich rokov a posunutie sa v rebríčku vo vysoko konkurenčnom prostredí je dôkazom trvalého záväzku spoločnosti Prologis k udržateľnému dizajnu a zodpovednému rozvoju.

Prologis však nikdy nezaspí na vavrínoch a neustále sa snaží a bude snažiť posúvať vpred a ďalej rozvíjať svoje uznávané postavenie v celosvetovom meradle. „Som hrdý na to, že som bol súčasťou minulých úspechov a som ešte viac namotivovaný do ďalších rokov. Vždy premýšľame nad tým, ako by sme mohli robiť veci lepšie - či už tento rok, budúci rok alebo v ďalšom desaťročí,“ hovorí Moghadam.

 

 

Súvisiace články