Clear Lease® – ešte nikdy neboli naše zmluvy tak jednoduché

Signing the Prologis Clear Lease

 

Ku všetkým našim projektom zaujímame komplexný prístup - našim zákazníkom chceme zaručiť istotu jednoduchých postupov a skutočných výhod. Preto sa súčasťou našej ponuky stal Clear Lease® - nový typ nájomnej zmluvy, s ktorou sú proces prenájmu a očakávané náklady plne transparentné.

Tento nový typ zmluvy je jednoduchší a garantuje fixný poplatok za služby po celú dobu prenájmu. Všetky štandardné náklady na prevádzku, administratívu, údržbu a opravy sú v zmluve úplne definované. Kontrakt ponúka našim zákazníkom jasnú predstavu o nákladoch ešte pred tým, ako je podpísaný.

Vďaka službe Clear Lease® sa tradičný model platenia poplatkov za služby stáva minulosťou. Naši zákazníci teraz môžu lepšie vyčísliť svoje vlastné náklady, zatiaľ čo my riešime odhady a výpočty, za ktoré nesieme plnú zodpovednosť. Vďaka rozsiahlym a dlhodobým analýzam dát z prevádzky našich mnohých budov máme bohaté vedomosti, ktoré nám pomáhajú pri našich výpočtoch (za ktorých výsledok potom radi prevezmeme riziko).

Už nie je potrebné zaoberať sa náročnými každoročnými kontrolami výdavkov - naši zákazníci môžu viac času a energie venovať tomu, čo je naozaj dôležité: rastu svojho podnikania.

Pre viac informácií o Clear Lease® kliknite tu.

Súvisiace články