Výskum Prologis

Poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám dôkladnú analýzu súčasných trendov, ako je digitalizácia, rekonfigurácia dodávateľských reťazcov alebo rýchly rast odvetvia e-commerce a jeho dopad na logistické nehnuteľnosti. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o najatraktívnejších logistických lokalitách v Európe či vývoji výšky nájmov, pozrite sa na najnovšie výsledky našich prieskumov.

Raport covid market-915_covid-19_special_report

Logistické nehnutelnosti a COVID-19: Tretia časť

V treťom pokračovaní našej série o dôsledkoch pandémie COVID-19 pre segment logistických nehnuteľností zhrňujeme konkrétne poznatky z nášho pôsobenia...

covid-19 raport

Špeciálna správa o COVID-19: Druhé vydanie

Dodávateľské reťazce si zachovávajú kľúčovú úlohu. Kým krátkodobé vyhliadky ostávajú neisté, ekonomická recesia je stále pravdepodobnejšia. Prologis...

covid-19 augsburg_dc3_unit

Špeciálna správa Prologis Research: Ochorenie COVID-19 a jeho vplyv na segment logistických nehnuteľností

Ak dôjde v našom vzájomne úzko prepojenom svete k zásadnému narušeniu poriadku, zdôrazní to potrebu odolných dodávateľských reťazcov. Riziká, ktoré...

Ports Carterets

Trhové nájomné v roku 2019: Prevádzkové podmienky a dosahy ekonomiky na development spoločne viedli k nadpriemernému rastu

Index výšky nájomného Prologis Logistics Rent Index sleduje trendy  v raste efektívneho čistého trhového nájomného na hlavných logistických trhoch v...

Prologis Capelin Distribution Center

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce napomáhajú udržateľnosti

Udržateľnosť je pre odvetvie logistických nehnuteľností dlhodobou prioritou, čo sa prejavuje najmä v navrhovaní budov a v ich energetickej efektivite....

Prologis Park Tilburg

Najlepšie riešenie pre logistické budovy, ako získať, vyškoliť a udržať zamestnancov

Téma pracovnej sily v skladoch nadobudla v uplynulom desaťročí dôležitosť. Prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile je kľúčovou požiadavkou pri výbere...

Prologis Park Wrocław III, Pol´sko

Pokračujúci rast európskych logistických nehnutelností v roku 2019

Nie je žiadnym prekvapením, že európsky logistický trh aj minulý rok pokračoval v expanzii. 2018 bol ďalším rokom charakteristickým vysokým dopytom po...

Prologis Park Bratislava

2018: Plošnejší globálny rast

Index výška nájomného Prologis Logistics Rent index, zavedený spoločnosťou Prologis v roku 2015, sleduje trendy rastu efektívneho čistého trhového...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Inovácia, disrupcia a hodnota času: najbližších 10 rokov v logistických nehnuteľnostiach

Čo čaká logistické nehnuteľnosti?

Táto otázka bola ústredným bodom našej trojdielnej série o dodávateľských reťazcoch, ktorá sa začala v apríli. V...

Unlocking supply chain report.

Odhaľovanie hodnoty dodávateľského reťazca

Dodávateľské reťazce sa neustále vyvíjajú a menia sa preto aj požiadavky, ktoré spoločnosti kladú na svoje nehnuteľnosti. Toto je druhá časť...

Research Supply Chain April 2018

E-commerce, potrebné požiadavky na služby a zásadné stratégie umiestnenia

Pre dodávateľské reťazce a ich logistické nehnuteľnosti je jedinou konštantou zmena. Tento dokument je prvým z trojdielnej série, ktorá bude skúmať...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok zvyšovania nájomného

Výskumná správa Prologis Logistics Rent Index, ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 2015, sleduje trendy vo vývoji čistého efektívneho nájomného na...