Výskum Prologis

Poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám dôkladnú analýzu súčasných trendov, ako je digitalizácia, rekonfigurácia dodávateľských reťazcov alebo rýchly rast odvetvia e-commerce a jeho dopad na logistické nehnuteľnosti. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o najatraktívnejších logistických lokalitách v Európe či vývoji výšky nájmov, pozrite sa na najnovšie výsledky našich prieskumov.

Prologis Seneca Park 500
Odolnost zákazníkov v časoch ekonomickej volatility

Odolnost zákazníkov v časoch ekonomickej volatility

Vo štvrtom pokračovaní našej špeciálnej správy o pandémii COVID-19 a jej dôsledkoch pre logistické nehnuteľnosti sa budeme podrobnejšie zaoberať...

Raport covid market-915_covid-19_special_report
Logistické nehnutelnosti a COVID-19: Tretia časť

Logistické nehnutelnosti a COVID-19: Tretia časť

V treťom pokračovaní našej série o dôsledkoch pandémie COVID-19 pre segment logistických nehnuteľností zhrňujeme konkrétne poznatky z nášho pôsobenia...

covid-19 raport
Špeciálna správa o COVID-19: Druhé vydanie

Špeciálna správa o COVID-19: Druhé vydanie

Dodávateľské reťazce si zachovávajú kľúčovú úlohu. Kým krátkodobé vyhliadky ostávajú neisté, ekonomická recesia je stále pravdepodobnejšia. Prologis...

Prologis Capelin Distribution Center
Logistické nehnuteľnosti a e-commerce napomáhajú udržateľnosti

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce napomáhajú udržateľnosti

Udržateľnosť je pre odvetvie logistických nehnuteľností dlhodobou prioritou, čo sa prejavuje najmä v navrhovaní budov a v ich energetickej efektivite....

Prologis Park Tilburg
Najlepšie riešenie pre logistické budovy, ako získať, vyškoliť a udržať zamestnancov

Najlepšie riešenie pre logistické budovy, ako získať, vyškoliť a udržať zamestnancov

Téma pracovnej sily v skladoch nadobudla v uplynulom desaťročí dôležitosť. Prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile je kľúčovou požiadavkou pri výbere...

Prologis Park Wrocław III, Pol´sko
Pokračujúci rast európskych logistických nehnutelností v roku 2019

Pokračujúci rast európskych logistických nehnutelností v roku 2019

Nie je žiadnym prekvapením, že európsky logistický trh aj minulý rok pokračoval v expanzii. 2018 bol ďalším rokom charakteristickým vysokým dopytom po...

Prologis Park Bratislava
2018: Plošnejší globálny rast

2018: Plošnejší globálny rast

Index výška nájomného Prologis Logistics Rent index, zavedený spoločnosťou Prologis v roku 2015, sleduje trendy rastu efektívneho čistého trhového...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California
Inovácia, disrupcia a hodnota času: najbližších 10 rokov v logistických nehnuteľnostiach

Inovácia, disrupcia a hodnota času: najbližších 10 rokov v logistických nehnuteľnostiach

Čo čaká logistické nehnuteľnosti?

Táto otázka bola ústredným bodom našej trojdielnej série o dodávateľských reťazcoch, ktorá sa začala v apríli. V...