Výskum Prologis

Poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám dôkladnú analýzu súčasných trendov, ako je digitalizácia, rekonfigurácia dodávateľských reťazcov alebo rýchly rast odvetvia e-commerce a jeho dopad na logistické nehnuteľnosti. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o najatraktívnejších logistických lokalitách v Európe či vývoji výšky nájmov, pozrite sa na najnovšie výsledky našich prieskumov.

Ports Carterets

Trhové nájomné v roku 2019: Prevádzkové podmienky a dosahy ekonomiky na development spoločne viedli k nadpriemernému rastu

Index výšky nájomného Prologis Logistics Rent Index sleduje trendy  v raste efektívneho čistého trhového nájomného na hlavných logistických trhoch v...

Prologis Capelin Distribution Center

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce napomáhajú udržateľnosti

Udržateľnosť je pre odvetvie logistických nehnuteľností dlhodobou prioritou, čo sa prejavuje najmä v navrhovaní budov a v ich energetickej efektivite....

Prologis Park Tilburg

Najlepšie riešenie pre logistické budovy, ako získať, vyškoliť a udržať zamestnancov

Téma pracovnej sily v skladoch nadobudla v uplynulom desaťročí dôležitosť. Prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile je kľúčovou požiadavkou pri výbere...

Prologis Park Wrocław III, Pol´sko

Pokračujúci rast európskych logistických nehnutelností v roku 2019

Nie je žiadnym prekvapením, že európsky logistický trh aj minulý rok pokračoval v expanzii. 2018 bol ďalším rokom charakteristickým vysokým dopytom po...

Prologis Park Bratislava

2018: Plošnejší globálny rast

Index výška nájomného Prologis Logistics Rent index, zavedený spoločnosťou Prologis v roku 2015, sleduje trendy rastu efektívneho čistého trhového...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Inovácia, disrupcia a hodnota času: najbližších 10 rokov v logistických nehnuteľnostiach

Čo čaká logistické nehnuteľnosti?

Táto otázka bola ústredným bodom našej trojdielnej série o dodávateľských reťazcoch, ktorá sa začala v apríli. V...

Unlocking supply chain report.

Odhaľovanie hodnoty dodávateľského reťazca

Dodávateľské reťazce sa neustále vyvíjajú a menia sa preto aj požiadavky, ktoré spoločnosti kladú na svoje nehnuteľnosti. Toto je druhá časť...

Research Supply Chain April 2018

E-commerce, potrebné požiadavky na služby a zásadné stratégie umiestnenia

Pre dodávateľské reťazce a ich logistické nehnuteľnosti je jedinou konštantou zmena. Tento dokument je prvým z trojdielnej série, ktorá bude skúmať...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok zvyšovania nájomného

Výskumná správa Prologis Logistics Rent Index, ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 2015, sleduje trendy vo vývoji čistého efektívneho nájomného na...

Prologis Research most desirable locations in europe

Rozvojové stratégie zákazníkov: Najatraktívnejšie logistické lokality v Európe

Expanzia siete logistických nehnuteľností

Európsky logistický trh sa rýchlo mení. Dodávateľské reťazce sa reštrukturalizujú, ekonomiky expandujú a...

Prologis Park Hamburg-Steinwerder

Trendy ovplyvňujúce výbery nových lokalít v Európe

Európsky logistický trh sa rýchlo mení: rozvoj e-commerce sa zrýchľuje, dodávateľské reťazce sa reštrukturalizujú a ekonomiky expandujú. S cieľom...

Prologis Research strong rental growth continues

Nájomné rastie, zatiaľ čo sa historicky znižuje neobsadenosť

Logistics Rent Index spoločnosti Prologis sleduje celosvetové trendy v čistom efektívnom nájomnom na 60 trhoch v štyroch hlavných svetových oblastiach...