Prologis Property Management Tím, Polsko

Udržujeme vaše budovy

Prologis zostáva vlastníkom svojich budov, čo znamená, že máme dlhodobý záujem na tom, aby boli tieto stavby udržiavané na vysokej úrovni a aby v nich boli naši zákazníci spokojní a schopní efektívne prevádzkovať svoju činnosť.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti Prologis je udržiavať naše priemyselné nehnuteľnosti v súlade so súčasnými štandardmi ekologickej udržateľnosti. Náš tím pre správu nehnuteľností je zapojený do plánovania každej budovy, aby pre zákazníkov zaistil maximálnu efektivitu.

Kontaktujte manažérov

Marta Glinka
Poľsko

Tel.: + 48 22 218 36 10

[email protected]

     

Pavla Ryšánková
Česká republika, Slovensko

Tel.: +420 225 340 010 [email protected]
     

Szilvia Andrelli
Maďarsko

Tel.: +36 30 237 7003 [email protected]