MADE IN PROLOGIS

Vitajte v našom svete

V Prologis vzniká omnoho viac ako sklady. Za dobu nášho pôsobenia sme vytvorili priestory a prostredie, kde môže podnikanie našich zákazníkov úspešne rásť, kde sa ich zamestnanci môžu rozvíjať, kde sa darí lokálnym komunitám a príroda rozkvitá.

S našimi zákazníkmi, zamestnancami, investormi a spoločenstvami, ktorých sme súčasťou, nás spájajú dlhodobé a trvajúce záväzky. V našom svete totiž nejde len o to, čo tvoríme, ale aj o to, čo umožňujeme.

Či už ide o obchodné úspechy, budúcu kariéru či spokojnosť zákazníka, vždy je to niečo špeciálne, čo je MADE IN PROLOGIS.

.

Partnership Made in Prologis

Partnerstvo…

Radi našich zákazníkov prekvapujeme inovatívnymi riešeniami, udržateľnosťou našich budov a výnimočnými službami. Tento prístup je základom spokojných dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi, ktorí často rozširujú plochu priestorov, ktoré si u nás prenajímajú a prispôsobujú ich presne podľa špecifických potrieb svojho podnikania. Taká je aj spoločnosť Euro-net, vlastník značky RTV Euro AGD a popredný predajca elektroniky v Poľsku, pôsobiaci vo varšavskom Prologis Park Janki od začatia jeho prevádzky v roku 2008. Základom úspešného partnerstva je rozvíjať vzťahy presahujúce priestor poskytnutých štyroch stien pod strechou. Načúvame, ak zákazník hovorí o tom, čo potrebuje, prinášame riešenia a robíme potrebné opatrenia. Vždy hľadáme nové spôsoby, ako pomôcť zákazníkom rozvíjať ich podnikanie a ako ich podporiť s využitím širokej škály našich odborných znalostí. Čo to všetko znamená v praxi zistíte, ak budete čítať ďalej o rekordnej transakcii na poľskom trhu, ktorej predmetom bolo 170 000 metrov štvorcových priestorov.

.

Satisfaction Made in Prologis

Spokojnosť…

Spokojnosť zákazníkov v našich parkoch je zásadná pre všetko, čo robíme. Preto je naším cieľom vytvoriť s nimi dlhodobé partnerstvá založené na dôvere. Či ide o dodávanie inovatívnych udržateľných budov v stanovenom termíne alebo o zabezpečenie služieb špecializovaného tímu property manažérov, ktorí zákazníkom poskytujú podporu, všetko prispôsobujeme tomu, aby sme sa my postarali o detaily prevádzky nehnuteľností a zákazníci sa mohli sústrediť na svoje podnikanie. Príkladom toho je výstavba budovy na mieru pre BMW Group v Prologis Park Bratislava. Náš slovenský tím realizoval komplexný projekt zodpovedajúci špecifickým prevádzkovým požiadavkám zákazníka v limitovanom časovom rámci. Distribučné centrum nemeckej automobilky pre strednú a východnú Európu vzniklo za šesť mesiacov od začatia výstavby. Celú prípadovú štúdiu s viacerými detailmi nájdete ďalej.

.

Promises

Sľuby…

Vieme, že naši zákazníci musia splniť svoje sľuby, preto intenzívne pracujeme na tom, aby sme plnili aj my tie naše. Keď sme v Prologis Park Prague-Airport realizovali projekt na mieru pre EYELEVEL, medzinárodnú spoločnosť, ktorá navrhuje a vybavuje značkové obchody, predstavovala jednu z kľúčových tém a priorít udržateľnosť. Budova 3 bola od počiatku určená pre akreditáciu BREEAM, a to s vysokými očakávaniami. Výsledok nakoniec ešte prekonal mnohé z nich. Celkový prístup uplatnený počas výstavby jej totiž priniesol najvyššie možné hodnotenie BREEAM „Outstanding“. Stala sa tak len treťou logistickou budovou na kontinentálnej Európe, ktorá takýto úspech dosiahla. Kliknite a dozviete sa viac.

.

Growth Made in Prologis

Rast...

K zákazníkom pristupujeme ako k partnerom a sme hrdí, že ich podnikaniu pomáhame rásť. Rast si však nevyhnutne vyžaduje viac priestoru, a aby sme vždy dokázali zaistiť okamžité a efektívne riešenie, je našou prácou nepretržite monitorovať a hodnotiť trhy, lokality a nehnuteľnosti. Zoberme si napríklad Maďarsko: aby sme upokojili silný dopyt na tamojšom trhu s rekordnou 99,8percentnou obsadenosťou, začali sme v Prologis Park Budapest-Harbor stavať najmodernejšiu špekulatívnu budovu s plochou 14 000 metrov štvorcových, ktorých dokončenie je naplánované na druhý štvrťrok roku 2020. Okrem vynikajúcej polohy a dostupnosti bude disponovať všetkými najnovšími inováciami, ktoré umožňujú jej trvalo udržateľnú a efektívnu prevádzku. Ide tak o ideálne riešenie, vďaka ktorému môžu zákazníci rásť a byť o krok pred budúcnosťou. Ak sa  chcete dozvedieť viac, kliknite nižšie.

.

Flexibility Made in Prologis

Flexibilita...

Riadenie rastu s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť si vyžaduje partnerov so znalosťami a skúsenosťami, vďaka ktorým dokážu ponúknuť flexibilné riešenia dynamických požiadaviek. Jednu z budov v Prologis Park Wrocław V preto  rozširujeme o 16 500 metrov štvorcových, na ktorých vyrastie jeden moderný sklad s výrobnými a kancelárskymi priestormi pripravenými na mieru pre dve firmy s odlišnými oblasťami podnikania, ale s jedným cieľom, ktorým je efektívne skladovanie a distribúcia na lokálnom i národnom trhu. 9 000 metrov štvorcových vzniká pre existujúceho zákazníka, ktorý s nimi v parku celkovo obsadí plochu takmer 27 000 metrov štvorcových. Zvyšných 7 500 metrov štvorcových sa pripravuje pre zákazníka nového. Pre celú novú časť budovy však platí využitie najaktuálnejších technologických riešení, ktoré sú navrhnuté na zlepšenie kvality prevádzky. Flexibilný prístup orientovaný na partnerstvo a udržiavanie otvorenej komunikácie nám umožňujú úspešne dokončiť inovatívne projekty pre našich zákazníkov. Pre bližšie informácie kliknite ďalej.