Vaclav Krasanovsky Viceprezident pre správu nehnuteľností v strednej a východnej Európe

Václav Krasanovský

Václav Krasanovský je viceprezidentom pre správu nehnuteľností spoločnosti Prologis v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Má na starosti 98 budov, čo predstavuje približne 2,1 milióna metrov štvorcových.

Krasanovský je zodpovedný za správu nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Vedie tím deviatich odborníkov. Je zapojený do vedenia portfólia po technickej aj komerčnej stránke, zodpovedá za rozpočtovanie, vyjednávanie, zabezpečovanie zmlúv a súlad medzi nastavenou stratégiou a správou budov.

Krasanovský prišiel do Prologis vo februári 2007 ako manažér pre správu nehnuteľností. Pred nástupom do Prologis pracoval v spoločnosti King Sturge ako senior správca nehnuteľností pre Českú republiku. Skúsenosti získaval tiež ako člen oddelenia Financie & Key Account Department v DHL.

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej študoval odbor technické zariadenie budov.