Martin Baláž Viceprezident a country manager pre Českú republiku a Slovensko

Martin Baláž

Martin Baláž ako viceprezident a country manager pre Českú republiku a Slovensko dozoruje a riadi nájomné aktivity a rozvoj spoločnosti Prologis v oboch krajinách. Vedie tiež jej investičné projekty a zastrešuje nájomnú činnosť v distribučných parkoch.

Baláž nastúpil do Prologis v roku 2014 na post senior manažéra pre lízing a development pre Českú republiku a Slovensko. Pred tým pôsobil ako associate partner v spoločnosti Cushman & Wakefield, kde viedol oddelenie priemyselných a maloobchodných priestorov na Slovensku a oddelenie priemyselných nehnuteľností v Českej republike.

Martin má titul MBA v odbore stavebníctva a nehnuteľností z College of Estate Management v Readingu vo Veľkej Británii.