Marta Tęsiorowska
Viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie pre Európu

Marta Tęsiorowska

Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie pre Európu, riadi marketingové a komunikačné aktivity spoločnosti Prologis na území celého kontinentu. Je zodpovedná za vývoj a realizáciu celoeurópskych marketingových a komunikačných stratégií, čo zahŕňa dohľad nad správou rozpočtov, prepojenie regionálnych a globálnych projektov, rozvoj procesov pre zdieľanie best practices a využívania synergií, vedenie cezhraničných spoluprác a poskytovanie podpory európskym a korporátnym obchodným jednotkám a organizáciám.

Súčasne vedie každodennú správu marketingu a komunikácie v krajinách strednej a východnej Európy (CEE): v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Tęsiorowska pre Prologis pracuje od roku 2002, kedy nastúpila ako asistentka lízingu a marketingu. Následne zastávala rad ďalších pozícií, ktoré jej umožnili od základov vybudovať marketingové oddelenie pre celý región CEE.

Pred príchodom do Prologis pracovala pre agentúru Portland Outdoor Advertising a spoločnosť Nielsen & Bainbridge Polska.

Vysokoškolský diplom získala na Fakulte administratívnej, právnickej a diplomatickej Nezávislej univerzity obchodu a verejnej správy. Na Varšavskej ekonomickej škole postgraduálne študovala public relations, je tiež držiteľkou titulu MBA v odbore marketing z Vysokej školy obchodu a medzinárodných financií. Absolvovala kurz CCIM, ako rodený hovorca plynule hovorí po poľsky, ďalej aj po anglicky a nemecky.