Marta Gąska Senior HR business partner pre región strednej a východnej Európy

Marta Gąska

Marta Gąska je senior HR business partner pre región strednej a východnej Európy (CEE). Spolupracuje so všetkými obchodnými oddeleniami a vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Prologis na zaraďovaní personálnej agendy do strategických rozhodovacích procesov. Podporuje tiež dosahovanie obchodných cieľov prostredníctvom vytvárania špičkového pracovného prostredia a upevňovania firemných hodnôt. Zastrešuje implementáciu globálnych a celoeurópskych HR stratégií a opatrení v oblastiach talentu, kompenzácií, benefitov, školení a personálneho rozvoja do aktivít prijímaných českými, maďarskými, poľskými a slovenskými tímami.

Marta Gąska do Prologis nastúpila v máji 2007 ako HR asistentka pre región CEE. Magisterský titul zo sociológie získala na Collegium Civitas vo Varšave. Svoje vedomosti ďalej prehlbovala počas postgraduálnych štúdií manažmentu ľudských zdrojov na varšavskej univerzite SWPS a manažmentu kompetencií na Univerzite Koźminského. Absolvovala tiež špecializované kurzy zamerané na podnikanie v oblasti nehnuteľností.