Ewa Zawadzka
Viceprezidentka a riaditeľka pre development v Poľsku

Ewa Zawadzka

Ewa Zawadzka je viceprezidentka a riaditeľka Prologis pre development v Poľsku. Zodpovedá za vyhľadávanie nových investičných príležitostí prostredníctvom rozvoja existujúcich a plánovaných projektov spoločnosti a za realizáciu programu výstavby na mieru v Poľsku. 

Do spoločnosti Prologis nastúpila v roku 2007 ako manažérka lízingu pre Poľsko. V tom čase zodpovedala za marketing a prenájom existujúcich projektov a dohľad nad aktivitami manažmentu rozvoja v Dolnom Sliezsku (oblasť okolo Vroclavu).

Pred nástupom do Prologis získavala Zawadzka skúsenosti v oblasti predaja, zákazníckej starostlivosti a logistiky ako vedúci logistiky v distribučnom centre pre región CEE spoločnosti FagorMastercook, ktorá je súčasťou skupiny Fagor Group, svetového lídra vo výrobe bieleho tovaru.

Zawadzka absolvovala magisterské štúdiá v odbore medzinárodný obchod na Fakulte ekonomiky a medzinárodných vzťahov na Vroclavskej ekonomickej univerzite. Tu získala aj tituly MBA a absolvovala kurzy CCIM. Hovorí plynule po anglicky a španielsky.