Dr. Szilvia Andrelli
Senior manažérka pre správu nehnuteľností, Maďarsko

Szilvia Andrelli

Dr. Szilvia Andrelli ako senior manažérka pre správu nehnuteľností v Maďarsku zodpovedá za 38 projektov s plochou približne 591 000 metrov štvorcových. Do jej agendy patrí údržba a oprava budov, dohľad nad účtovníctvom, pohľadávkami, administračnými procesmi a koordinácia tendrov na dodávateľské spoločnosti či činností spojených s kapitálovými nákladmi. Podieľa sa tiež na príprave systémových vylepšení pre inovačné projekty.

Andrelli má v oblasti nehnuteľností viac ako 20-ročnú prax, zahŕňajúcu 10 rokov pôsobenia v spoločnosti Tesco a 12 rokov pôsobenia v spoločnosti AIG/Lincoln (teraz White Star Real Estate) na pozíciách developerky maloobchodných nehnuteľností, správkyne aktív a právnej poradkyne. V roku 2017 zastávala pozíciu manažérky pre development v spoločnosti WING Plc. Andrelli má bohaté skúsenosti so správou aktív a súvisiacimi oblasťami, ako sú financie, leasing, právo a ďalej technické aspekty a due diligence.

Andrelli získala titul MBA na Korvínovej univerzite (predtým Ekonomická univerzita Budapešť) na Fakulte zahraničného obchodu a oceňovania podnikov a na Právnickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.