Beata Czarnecka Compliance riaditeľka pre strednú a východnú Európu

Beata Czarnecka

Beata Czarnecka ako compliance riaditeľka pre strednú a východnú Európu v Shared Service Center zastrešuje v celom regióne komunikáciu s miestnymi úradmi, poradcami, právnikmi a lokálnymi tímami vo všetkých záležitostiach súvisiacich s financiami a dodržiavaním predpisov. Je zodpovedná za finančné a daňové výkazy v rámci poľského trhu, rovnako tak aj za koordináciu agendy dodržiavania predpisov a riadenia financií v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Na území strednej a východnej Európy sa podieľa aj na realizácii akvizícií a predajov, príspevkov do fondov a racionalizačných projektov.

Pred tým, ako v roku 2016 prevzala funkciu compliance riaditeľky pre región, zastávala Czarnecka post účtovnej manažérky pre dane a G&A/vedúca účtovníčka pre Poľsko s dohľadom nad všetkými účtovnými procesmi v krajine. Do Prologis nastúpila v roku 1998 ako senior účtovníčka. Pred tým pracovala ako účtovníčka pre spoločnosť Menard Doswell & Co., na tejto pozícii zodpovedala za účtovníctvo a výkazy poľského portfólia.