Anton Brath Riaditeľ správy nehnuteľností na Slovensku

Anton Brath

Anton Brath je riaditeľ správy nehnuteľností spoločnosti Prologis na Slovensku. Má na starosti celkovú technickú a komerčnú správu 17 budov s celkovou rozlohou 423 000 metrov štvorcových. V ich rámci zodpovedá za dohľad nad dodávkami energií a výberové konania a komunikáciu ako so štátnymi tak aj súkromnými subjektmi. Už viac ako desať rokov posilňuje vzťahy so zákazníkmi a podieľa sa na podpore oddelenia pre lízing a development v priebehu vyjednávania transakcií, ktorých predmetom sú projekty na mieru. Do spoločnosti Prologis nastúpil v roku 2008.

Brath má za sebou 12 rokov bohatých skúseností v oblasti správy nehnuteľností a starostlivosti o zákazníkov. Pred vstupom do spoločnosti Prologis pracoval pre Tesco Slovakia ako riaditeľ dvoch nákupných centier spoločnosti v Trnave a Nitre.

Titul inžiniera získal na Katedre stavebnej mechaniky na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).