Václav Krasanovský prepájá medzinárodné štandardy so skúsenosťami z lokálnych trhov

Vaclav Krasanovsky Prolgois

Václav Krasanovský Viceprezident pre správu nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

Praha, Česko

Václav Krasanovský zastáva post viceprezidenta pre správu nehnuteľností spoločnosti Prologis v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku od februára 2018. Ide o veľmi náročnú, ale prínosnú pozíciu, v ktorej je zodpovedný za vedenie lokálnych tímov pre správu nehnuteľností naprieč týmito tromi rastúcimi trhmi v regióne strednej a východnej Európy (CEE) a dohliada na implementáciu prevádzkových noriem a inovácií.

„Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby spoločnosť Prologis vždy dodržiavala platné právne predpisy, plnila zmluvné služby a normy, ktoré korešpondujú s veľmi vysokými nárokmi spoločnosti Prologis na kvalitu, a pritom zachovala hodnotu svojho portfólia,“ hovorí Krasanovský.

Spoločnosť Prologis sa zaviazala k vývoju a zavádzaniu špičkových technológií, ktoré uľahčujú každodennú prácu zákazníkov s parkmi Prologis v regióne CEE. Rozhodujúcou zložkou týchto technických zlepšení je ich úspešné a plynulé zavedenie do prevádzky, čo vyžaduje úzku spoluprácu so zákazníkmi po celý čas implementácie.

Václav Krasanovský verí, že viac ako čokoľvek iné je táto práca o budovaní silných, ​​trvalých a blízkych vzťahov so všetkými zúčastnenými stranami, od zákazníkov cez miestne úrady až po susedov a predajcu.

„Proces správy nehnuteľností v spoločnosti Prologis navyše presahuje obvyklé zabezpečenie toho, že sa v priestoroch svieti a nájomcovia do nich majú jednoduchý prístup. Naši zamestnanci prejavujú osobné odhodlanie zaistiť lepšiu budúcnosť, vytvárať osobné vzťahy so zákazníkmi a investormi trvajúce desiatky rokov a investovať čas a úsilie do blahobytu spoločnosti,“ dodáva Krasanovský. „Vidíme, že rastúci záujem o spokojnosť zamestnancov vo firmách, s ktorými spolupracujeme, mení spôsob, akým sú logistické centrá stavané. Je dôležité zabezpečiť príjemné pracovné prostredie s adekvátnym, niekedy aj neštandardným vybavením. "

Václav tiež tvrdí, že Prologis má jedinečnú pozíciu na dosiahnutie tohto cieľa, pretože ide o nadnárodnú spoločnosť, ktorá sa o prevádzku logistických nehnuteľností zaujíma z dlhodobého hľadiska a kombinuje medzinárodné normy s lokálnymi skúsenosťami.

„Pokiaľ ide o samostatnosť a právomoci jednotlivých pracovníkov, spoločnosť Prologis pre nich vytvára skvelé pracovné prostredie vhodné k osobnému rozvoju. Skutočnosť, že ide o nadnárodnú spoločnosť, ktorá sa snaží prijímať miestne skúsenosti k obohateniu vlastnej firemnej kultúry z nej zároveň robí skvelý zdroj znalostí potrebných k osobnému rozvoju,“ uzatvára Krasanovský.