Nikola Fischerová: Budúcnosťou sú udržateľné riešenia

Nikola Fischerova

Nikola
Fischerová
Junior Property Manager

Bratislava, Slovensko

Nikola Fischerová nastúpila na pozíciu junior property manažérky Prologis pre Slovensko v marci 2019. Hlavnou náplňou jej práce je zabezpečovať plynulý chod všetkých slovenských parkov a byť zákazníkom k dispozícii na riešenie všetkých požiadaviek tak, aby všetko fungovalo podľa ich predstáv.

„Každý zákazník je iný a má špecifické potreby. Len v parku Prologis Park Bratislava, ktorý je najväčší v našom stredoeurópskom portfóliu, sídli niekoľko desiatok firiem rôznej veľkosti. Ide o spoločnosti s rozmanitými obchodnými postupmi, stratégiami i kultúrami. Mojou úlohou je starať sa o to, aby u nás každý mal tie najlepšie možné podmienky - ako vo svojich budovách, tak v parku ako takom - a vďaka tomu sa mohol plne sústrediť na rozvoj svojho podnikania,“ opisuje Nikola.

Sama má so správou nehnuteľností dlhoročné skúsenosti. Na pozícii asistentky slovenského tímu property manažérov Prologis začala pôsobiť v decembri roku 2014, miestne prostredie i trh pozná teda dokonale. Svojím talentom, nadšením a usilovnosťou si získala uznanie v očiach kolegov i zákazníkov - čo bolo tiež dôvodom pre jej povýšenie na súčasnú pozíciu junior property manažérky. „Rada prijímam výzvy a nástup na svoj súčasný post považujem za jednu z tých najvýznamnejších,“ hovorí.

Ako zásadný trend pre budúce smerovanie správy nehnuteľností vníma udržateľnosť. „Skutočnosť, že sa princípy udržateľnosti stali neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a priamo sa premietajú do našej firemnej DNA, je dôkazom progresívnej a proaktívnej kultúry Prologis. Veľa našich zákazníkov zdieľa túto víziu, a práve preto sa rozhodli pre spoluprácu s nami a zostávajú našimi partnermi v dlhodobom horizonte.“

Jednou z najdôležitejších zložiek agendy property manažérov Prologis sú aj aktivity slúžiace k rozvoju komunity parkov. V Parku Bratislava sa takto obľúbeným centrom spoločenského diania stal relaxačný areál situovaný priamo v pokojnej časti parku. Jeho súčasťou je ihrisko na malý futbal, crossfitová zóna, prístrešok s možnosťou posedenia aj zázemie pre organizovanie barbecue. „Na bratislavskom ihrisku sme v roku 2018 po veľkom úspechu, ktorý podobná akcia mala v Maďarsku, usporiadali prvý ročník veľkého futbalového turnaja. Strávili sme skvelý deň s našimi zákazníkmi a rozhodli sa akciu organizovať pravidelne každý rok! Tohto ročníka sa zúčastnilo 10 tímov. Je báječné mať možnosť zdieľať a implementovať myšlienky, ktoré zákazníkov takto bavia aj na medzinárodnej úrovni,“ uzatvára Nikola.