David Jakeš: budúcnosť má neutrálnu uhlíkovú stopu

david-jakes-2

David
Jakeš
Senior projektový manažér, Česká republika a Slovensko

Praha, Česko

David Jakeš nastúpil na pozíciu senior projektového manažéra Prologis pre Českú republiku a Slovensko v júli roku 2016. Na svojom poste je zodpovedný za kompletný proces výstavby budov Prologis, od akvizície pozemku až po finálne odovzdanie zákazníkovi a správcom nehnuteľnosti.

„Zodpovedám za to, aby boli po stavebnej stránke naplnené všetky priania našich zákazníkov a projekty zodpovedali ich potrebám,“ hovorí David a dodáva: „Nejde len o samotnú výstavbu, zaisťujem všetky povolenia k nej potrebné, vyberám vhodných a spoľahlivých dodávateľov, na ktorých máme naozaj veľké nároky, a následne odovzdávam hotové budovy ich užívateľom.“

David v odbore nie je nováčikom. Do tímu Prologis nastupoval v roku 2015, kedy bol prijatý na pozíciu projektového manažéra pre Českú republiku a Slovensko, po viac ako 13 rokoch praxe v oblasti stavebníctva a projektového manažmentu. Vďaka jeho usilovnosti, vytrvalosti, inovatívnemu uvažovaniu a nadšeniu pre vec sa mu veľmi skoro dostalo uznanie medzi kolegami aj zákazníkmi.

Na súčasnej pozícii ho najviac bavia technické aspekty celého procesu. Ako o sebe sám hovorí, nie je kancelársky typ a oveľa radšej je neustále v centre diania výstavby.

„Baví ma sledovať, ako sa priania našich zákazníkov zhmotňujú a doslova nám rastú pred očami. Každý z nich je iný a prispôsobovať stavby tak, aby vyhovovali ich podnikaniu, je svojím spôsobom výzva, ktorá ma posúva ďalej,“ opisuje David.

V súčasnej dobe sa podľa neho kladie stále vyšší dôraz na automatizáciu, čo na logistické nehnuteľnosti bude mať značný vplyv. Za ďalší z trendov považuje udržateľnosť, pričom u zákazníkov sleduje čím ďalej tým väčší záujem o udržateľné riešenia, najmä tie založené na využití obnoviteľných zdrojov energie.

Sám sa na lokálnych trhoch podieľal na celom rade udržateľných výstavieb, pričom dva z jeho projektov v Českej republike dosiahli na poli udržateľnosti najvyššej méty. V Prologis Park Prague-Rudná ide o budovu 18 a ďalej o novú budovu 3 v Prologis Park Prague-Airport. Výnimočnosť týchto nehnuteľností spočíva v ich ohodnotení na najvyššej možnej úrovni „Outstanding“ v procese na svete najdlhšie zavedenej certifikácie udržateľnosti BREEAM. Prologis sa so svojimi dvoma českými „Outstanding“ budovami stal developerom vlastniacim dve z troch logistických centier, ktoré na kontinentálnej Európe túto úroveň akreditácie BREEAM dosiahli.

„Po posúdení všetkých parametrov sme s 37 800 metrov štvorcových rozľahlou budovou v Prologis Park Prague-Airport dosiahli skóre 88,3 %, čo je skutočne veľký úspech,“ doplňuje David Jakeš.

David si pre Českú republiku za aktuálny cieľ kladie držať krok so západnými susedmi, kde v súčasnosti vznikajú projekty s neutrálnou uhlíkovou stopou, ako je budova v nemeckom Muggensturme s celkovou rozlohou 101 000 metrov štvorcových pre celoeurópskeho zákazníka Prologis spoločnosť L'Oréal.

„K uvedeniu tohto typu budov do bežnej prevádzky nás síce určite čaká ešte dlhá cesta, ale ako vždy sa snažíme byť o krok pred budúcnosťou a ponúkať našim zákazníkom riešenia, ktoré ocenia ako dnes, tak za niekoľko desiatok rokov,“ uzatvára David.