Prologis i Platio Testują Pierwszy na Świecie System Chodnikowych Paneli Fotowoltaicznych w Parku Logistycznym

Prologis i Platio testują pierwszy na świecie system chodnikowych paneli fotowoltaicznych w parku logistycznym

Prologis Park Budapest-Harbor prowadzi testy nowych chodnikowych paneli słonecznych firmy Platio dla jednej ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych...

Prologis Carsharing

Carpooling z Prologis – Podziel się śmiechem

Czy wiesz, że śmiech wzmacnia system odpornościowy, dodaje energii, uśmierza ból i jest doskonałym sposobem na obniżenie stresu?

Konkurs Prologis Najlepszym, Polski Kongres Logistyczny 2016

Prologis wspiera rozwój studentów Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

Nieprzerwanie od 13 lat Prologis wspiera najzdolniejszych studentów pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. Wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki w...

Deklaracja celu

Dążymy do tego, aby być wzorową firmą odpowiedzialną społecznie, minimalizować nasz wpływ na środowisko i maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy.

Pięć celów zrównoważonego rozwoju

1

Dostarczanie wiodących w branży, energooszczędnych budynków logistycznych, które zmniejszają koszty eksploatacyjne ponoszone przez naszych klientów, a jednocześnie przynoszą społecznościom korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

4

Współpraca z organizacjami społecznymi w celu wspierania inicjatyw środowiskowych, edukacyjnych i społecznych.

2

Spełnianie lub przewyższanie uznawanych standardów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji projektów, które umożliwiają naszym klientom bardziej efektywne działanie, a społecznościom – bardziej zrównoważony rozwój.

5

Zobowiązanie dostawców do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania Dostawców.

3

Zobowiązanie pracowników w każdym biurze do ograniczenia zużycia energii, wody i wytwarzania odpadów, a tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój w skrócie

Na dzień 31.12.2017
Konkurs Prologis Najlepszym, Polski Kongres Logistyczny 2016

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną rozciąga się na lokalne społeczności. Prologis wnosi swój wkład poprzez działalność fundrisingową i usługową.

Zespół Prologis w Warszawie, Polska

Metodologia sporządzania raportów

We wszystkich naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju stosujemy wytyczne GRI w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wytyczne sektorowe w zakresie ujawniania informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości (CRE).

2017 Sustainability Report

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017

Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2017 pokazuje, jak w świecie szybkich zmian, Prologis jest przyszłościowy, elastyczny i odporny.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Prologis 2016

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016

Dziesiąta edycja raportu na temat zrównoważonego rozwoju odzwierciedla nasze długotrwałe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.