Deklaracja celu

Dążymy do tego, aby być wzorową firmą odpowiedzialną społecznie, minimalizować nasz wpływ na środowisko i maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy.

Pięć celów zrównoważonego rozwoju

1

Dostarczanie wiodących w branży, energooszczędnych budynków logistycznych, które zmniejszają koszty eksploatacyjne ponoszone przez naszych klientów, a jednocześnie przynoszą społecznościom korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

4

Współpraca z organizacjami społecznymi w celu wspierania inicjatyw środowiskowych, edukacyjnych i społecznych.

2

Spełnianie lub przewyższanie uznawanych standardów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji projektów, które umożliwiają naszym klientom bardziej efektywne działanie, a społecznościom – bardziej zrównoważony rozwój.

5

Zobowiązanie dostawców do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania Dostawców.

3

Zobowiązanie pracowników w każdym biurze do ograniczenia zużycia energii, wody i wytwarzania odpadów, a tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój w skrócie

Stan na 31 grudnia 2018 r.
Konkurs Prologis Najlepszym, Polski Kongres Logistyczny 2016

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną rozciąga się na lokalne społeczności. Prologis wnosi swój wkład poprzez działalność fundrisingową i usługową.

Zespół Prologis w Warszawie, Polska

Metodologia sporządzania raportów

We wszystkich naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju stosujemy wytyczne GRI w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wytyczne sektorowe w zakresie ujawniania informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości (CRE).