Science Based Targets

Prologis Przeciwdziała Zmianom Klimatu w Oparciu o Cele Naukowe SBT

Jako lider rynku w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), Prologis realizuje cele bazujące na...

Stelvio for Life 2018

Prologis zebrał 125 tys. euro na badania związane z rakiem w ramach Stelvio for Life 2018 Challenge

1 września pracownicy Prologis pokonali liczący ponad 21 kilometrów szlak przez Przełęcz Stelvio, wspierając ważną inicjatywę. Każdego roku w ramach...

Prologis i Platio Testują Pierwszy na Świecie System Chodnikowych Paneli Fotowoltaicznych w Parku Logistycznym

Prologis i Platio testują pierwszy na świecie system chodnikowych paneli fotowoltaicznych w parku logistycznym

Prologis Park Budapest-Harbor prowadzi testy nowych chodnikowych paneli słonecznych firmy Platio dla jednej ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych...

Deklaracja celu

Dążymy do tego, aby być wzorową firmą odpowiedzialną społecznie, minimalizować nasz wpływ na środowisko i maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy.

Pięć celów zrównoważonego rozwoju

1

Dostarczanie wiodących w branży, energooszczędnych budynków logistycznych, które zmniejszają koszty eksploatacyjne ponoszone przez naszych klientów, a jednocześnie przynoszą społecznościom korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

4

Współpraca z organizacjami społecznymi w celu wspierania inicjatyw środowiskowych, edukacyjnych i społecznych.

2

Spełnianie lub przewyższanie uznawanych standardów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji projektów, które umożliwiają naszym klientom bardziej efektywne działanie, a społecznościom – bardziej zrównoważony rozwój.

5

Zobowiązanie dostawców do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania Dostawców.

3

Zobowiązanie pracowników w każdym biurze do ograniczenia zużycia energii, wody i wytwarzania odpadów, a tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój w skrócie

Stan na 31 grudnia 2018 r.
Konkurs Prologis Najlepszym, Polski Kongres Logistyczny 2016

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną rozciąga się na lokalne społeczności. Prologis wnosi swój wkład poprzez działalność fundrisingową i usługową.

Zespół Prologis w Warszawie, Polska

Metodologia sporządzania raportów

We wszystkich naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju stosujemy wytyczne GRI w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wytyczne sektorowe w zakresie ujawniania informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości (CRE).