IMPACT Day w Prologis CEE

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, poinformował, że w ubiegły piątek, 20 maja pracownicy firmy w Europie Środkowo-Wschodniej  wzięli udział  w światowym dniu prac społecznych IMPACT Day,  zorganizowanym przez Prologis już czwarty rok z rzędu.

Pracownicy Prologis z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zaangażowali się w pomoc na rzecz potrzebujących osób i lokalnych organizacji – od prac remontowych i budowlanych po pielęgnację ogrodów.

Synapsis Logo

Polacy pomagają chorym na autyzm

Pracownicy polskiego oddziału firmy Prologis pomagali w Fundacji Synapsis, organizacji zapewniającej profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym chorym na autyzm. Wolontariusze odnowili siedzibę fundacji, wykonując prace ogrodowe i odświeżając sale terapeutyczne.

FOD Logo

Czesi i Słowacy wspierają potrzebujące dzieci

Zespoły z Czech i Słowacji zajęły się remontem domu dla dzieci potrzebujących opieki tymczasowej. Pracownicy Prologis pomagali w ośrodku Klokanek Laskova, który zapewnia nieletnim opiekę rodzinną do momentu ich powrotu do rodziców lub znalezienia stałej rodziny zastępczej. Po wysprzątaniu, odmalowaniu i wstawieniu pięciu nowych tapczanów dom wygląda jak nowy.

Nonprofit Network Logo

Węgrzy angażują się w pomoc dla ogrodu botanicznego

Miłośnicy przyrody w zespole węgierskim włożyli wiele wysiłku, aby odnowić ogród botaniczny Vácrátót. W ramach przeprowadzonych prac postawili ogrodzenia i drewniane kosze, odnowili most, odmalowali słupy i uporządkowali ścieżki. Ogród botaniczny Vácrátót może pochwalić się ponad 150 różnymi gatunkami zwierząt i niezliczonymi odmianami roślin.

"Zarówno firma Prologis, jak i jej pracownicy od zawsze aktywnie wspierają akcje charytatywne i  doceniają możliwość udziału w zespołowym wolontariacie”, – powiedział Martin Polak, senior vice president i regional head Prologis na Europę Środkowo-Wschodnią. „IMPACT Day pozwala na identyfikację ze społeczną misją firmy i jest jedną z akcji, dzięki którym nasi pracownicy na całym świecie mogą uczestniczyć w naszych inicjatywach dobroczynnych”.

W akcji IMPACT Day na całym świecie, wzięło udział około 1 500 pracowników Prologis, w tym 70 osób z Europy Środkowo-Wschodniej. IMPACT DAY jest odzwierciedleniem podstawowych wartości spółki takich jak: uczciwość, pełnienie roli mentora, pasja, odpowiedzialność, odwaga i praca zespołowa.

IMPACT Day tylko jeden z projektów realizowanych przez Prologis w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierających lokalną społeczność. Każdy pracownik firmy może w ciągu roku wykorzystać 24 dodatkowe płatne godziny na wolontariat na rzecz organizacji typu non-profit: 16 godzin na rzecz organizacji charytatywnych finansowanych przez spółkę i 8 godzin na rzecz organizacji non-profit wybranej przez pracownika.

Działając aktywnie w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji z portfolio ponad 4,3 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 31 marca 2016 r.).

Pobierz pdf