Kiedy wieloletni klient Prologis, sieć czeskich hipermarketów Globus, postanowił skonsolidować swoją istniejącą powierzchnię magazynową w Czechach, oczywistym partnerem do współpracy była dla niego firma Prologis. Dzięki umiejętności sprostania złożonym i często bardzo wymagającym projektom dla takich firm jak Globus, zajmujących się dystrybucją łatwo psujących się towarów, Prologis był w stanie przenieść operacje logistyczne firmy Globus do jednego budynku. Prologis Park Prague-Jirny stał się przez to czeskim centrum dystrybucyjnym tej grupy dla magazynowania produktów w kontrolowanej temperaturze.

Globus, jeden z największych hipermarketów w Czechach, posiadający 14 sklepów ogólnospożywczych w regionalnych centrach w całym kraju, zdecydował w 2011 roku połączyć dwa obiekty, z których korzystał w Prologis Park Prague-Jirny.

Doceniając strategiczne położenie parku z dostępem do autostrady, co w przypadku potrzeb dystrybucyjnych firmy było idealnym rozwiązaniem, Globus zamówił początkowo 22 350 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni dystrybucyjnej oferującej strefę przechowywania produktów w kontrolowanej temperaturze otoczoną powierzchnią magazynową o wysokości 12 metrów w świetle.   

Projekt rozpoczął się w drugim kwartale 2011 roku, ale podczas jego realizacji firma Globus, zorientowała się, że w związku z rozwojem swojej działalności będzie potrzebować jeszcze więcej powierzchni. Firma zdecydowała o powiększeniu obiektu BTS o dodatkowe 6800 metrów kwadratowych. Prologis dostosowuje się do potrzeb swoich klientów – i tym razem oddał do użytku dodatkową powierzchnię wraz z podstawowym projektem w terminie i mieszcząc się w budżecie. Firma Globus zajęła ukończony obiekt na cztery miesiące przed planowanym terminem, dzięki czemu była w stanie zaspokoić swoje sezonowe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową jeszcze przed sezonem świątecznym.

Budynek posiada strefę chłodzenia o powierzchni 7 000 metrów kwadratowych, niezbędną do przechowywania wysokiej jakości produktów spożywczych, takich jak wyroby piekarnicze czy mięsne. Zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa obiekt otrzymał akredytację BREEAM z oceną „Good” między innymi za oświetlenie LED, ergonomiczne systemy wentylacji w pomieszczeniach wspólnych, energooszczędne przegrody zewnętrzne (izolacja i szczelność) oraz zainstalowane podliczniki dla optymalnego zużycia energii.

Dla rozwijającej się firmy, takiej jak sieć supermarketów Globus, kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze Prologis były elastyczność i doświadczenie w projektowaniu tego typu magazynów.

 

Wybrane nieruchomości

Prologis Park Piotrkow II

Budynek typu BTS (built-to-suit) dla Agata w Piotrkowie Trybunalskim w Polsce

Prologis oddał do użytku budynek typu BTS o powierzchni 42 170 metrów kwadratowych swojemu wieloletniemu klientowi, firmie Agata, w drugiej połowie...

Prologis Park Stryków, Poland, Arvato BTS

Obiekt typu build-to-suit dla Arvato w Strykowie, Polska

Decyzja Arvato Polska o budowie drugiego obiektu typu build-to-suit (BTS) w Prologis Park Stryków do obsługi klienta z branży modowej umacnia relacje...

Prologis Park Wrocław V, Polska

BTS dla RTP we Wrocławiu w Polsce

Budynek o powierzchni 8 000 metrów kwadratowych w Prologis Park Wrocław V ułatwia ekspansję amerykańskiej firmy w Europie.