Marta Tęsiorowska
Vice President, Head of Marketing and Communications w Europie

Marta Tęsiorowska

Marta Tęsiorowska, jako Vice President, Head of Marketing and Communications w Europie, koordynuje działania marketingowe i komunikacyjne Prologis w Europie. Zajmuje się opracowaniem i realizacją europejskiej strategii marketingowej i komunikacyjnej, w tym zarządzaniem budżetem, dbaniem o zgodność działań regionalnych z globalnymi projektami, rozwojem procesów dzielenia się najlepszymi praktykami i stymulowania synergii, koordynacją współpracy międzypaństwowej i oferowaniem wsparcia dla europejskich i korporacyjnych jednostek i organizacji.

Zajmuje się też bieżącym zarządzaniem działaniami marketingowymi i komunikacyjnymi w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Tęsiorowska dołączyła do Prologis w 2002 roku na stanowisku leasing and marketing assistant, a następnie zajmowała różne stanowiska, które pozwoliły jej zbudować od podstaw i rozwinąć dział marketingu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zanim związała się z Prologis, pracowała dla agencji reklamy zewnętrznej Portland Outdoor Advertising oraz dla Nielsen & Bainbridge Polska.

Jest absolwentką Wydziału Administracji, Prawa i Dyplomacji w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji oraz Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła też Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka na kierunku Executive MBA Marketing Międzynarodowy. Odbyła kurs Instytutu CCIM i biegle włada językiem polskim (ojczystym), angielskim i niemieckim.