Dr Szilvia Andrelli
Senior Property Manager, Węgry

Szilvia Andrelli

Szilvia Andrelli, jako senior property manager na Węgrzech, zarządza 38 obiektami o łącznej powierzchni około 591 000 metrów kwadratowych. Do jej obowiązków należy zarządzanie budynkami (w tym konserwacja i naprawa), nadzór nad rozliczeniami, należnościami i procesami administracyjnymi oraz koordynacja przetargów energetycznych i prac inwestycyjnych. Bierze również udział w różnych projektach związanych z wdrażaniem innowacji i usprawnianiem procesów.

Szilvia posiada ponad 20-letnie doświadczenie w handlu nieruchomościami. Przez 12 lat pracowała dla AIG/Lincoln (obecnie White Star Real Estate) jako deweloper obiektów handlowych, dyrektor ds. obiektów oraz radca prawny. W 2007 roku zajmowała stanowisko dyrektora ds. rozwoju w WING Plc. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w dziedzinach pokrewnych, takich jak finanse, leasing, prawo, projekty techniczne oraz due diligence.

Szilvia ma dyplom MBA Uniwersytetu Korwina (dawniej Węgierskiego Uniwersytetu Ekonomicznego), jak również dyplomy Wydziału Handlu Zagranicznego i Wyceny Przedsiębiorstw oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Loranda Eötvösa w Budapeszcie.