Dr Szilvia Andrelli Senior Property Manager, Węgry

Szilvia Andrelli

Dr Szilvia Andrelli, jako senior property manager na Węgrzech, zarządza 34 obiektami o łącznej powierzchni około 650 000 metrów kwadratowych. Do jej obowiązków należą nadzór nad pozyskiwaniem energii, konserwacja i przeglądy nieruchomości, jak również zarządzanie ubezpieczeniami.

Andrelli posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Przez 10 lat pracowała dla Tesco, a następnie przez 12 lat dla AIG/Lincoln (obecnie White Star Real Estate) jako deweloper obiektów handlowych, dyrektor ds. obiektów oraz radca prawny. W 2017 roku zajmowała stanowisko dyrektora ds. rozwoju w WING Plc. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w dziedzinach pokrewnych, takich jak finanse, leasing, prawo, projekty techniczne oraz due diligence.

Andrelli posiada dyplom MBA Wydziału Handlu Zagranicznego i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Korwina (dawniej Węgierskiego Uniwersytetu Ekonomicznego). Ukończyła również Wydział Prawa Uniwersytetu Loranda Eötvösa w Budapeszcie.