Beata Czarnecka Compliance Director, Europa Środkowo-Wschodnia

Beata Czarnecka

Beata Czarnecka zajmuje stanowisko compliance director na Europę Środkowo-Wschodnią w Shared Service Center Prologis. Nadzoruje kontakty z urzędami skarbowymi, władzami lokalnymi, doradcami, prawnikami i zespołami regionalnymi dotyczące kwestii finansowych oraz podatkowych w regionie. Beata jest odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową i podatkową dla Polski, a także koordynację kwestii finansów i podatków w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wspiera również wszystkie procesy nabywania i zbywania aktywów oraz projekty wymagające finansowania funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zanim zajęła stanowisko compliance director na Europę Środkowo-Wschodnią w 2016 roku, Czarnecka pracowała jako accounting manager taxes i G&A/chief accountant w Polsce, nadzorując wszystkie kwestie podatkowe w kraju. Dołączyła do Prologis w lipcu 1998 roku jako starszy księgowy Przedtem pracowała jako księgowa w Menard Doswell & Co., gdzie była odpowiedzialna za kwestie związane z rachunkowością i sprawozdawczością polskiego portfolio.