Science Based Targets

Prologis oznamuje schválení vědecky podložených cílů k řešení klimatických změn

Na důkaz postavení Prologis coby odvětvového lídra v oblasti ESG (ekologických, sociálních a korporátních kritérií) se společnost zavázala k naplnění...

Stelvio for Life 2018

Prologis získal 125,000 EUR na výzkum rakoviny u příležitosti Stelvio for Life 2018 Challange

1. září se zaměstnanci Prologis vydali na 21 kilometrů dlouhou trasu „Passo dello Stelvio” s jasným cílem: podpořit životně důležitou věc. Každý rok...

Prologis a Platio testují jako první na světě solární dlažební systém v logistickém parku

Prologis a Platio testují jako první na světě solární dlažební systém v logistickém parku

V parku Prologis Park Budapest-Harbor jsou testovány nové solární dlaždice od společnosti Platio, jež energií zásobují jednu z místních nabíjejících...

Prohlášení o účelu

Usilujeme o to, abychom byli příkladnou společností, minimalizovali naše dopady na životní prostředí a maximalizovali prospěch pro všechny strany, jichž se naše podnikání dotýká.

Pět cílů udržitelného rozvoje

1

Poskytovat špičkové, energeticky úsporné logistické nemovitosti, které snižují provozní náklady našich zákazníků a zároveň přináší celé společnosti benefity založené na principech udržitelného rozvoje.

4

Spolupracovat se společenskými organizacemi na podpoře environmentálních, vzdělávacích a sociálních iniciativ.

2

Dodržovat a překonávat uznávané normy udržitelnosti za účelem realizace projektů, které našim zákazníkům umožní fungovat efektivněji a celé společnosti prosperovat v souladu s principy udržitelného rozvoje.

5

Motivovat dodavatele, aby dodržovali náš Kodex chování dodavatele (Supplier Code of Conduct).

3

Motivovat zaměstnance v každé kanceláři ke snížení spotřeby energie
a vody a k minimalizaci produkce odpadu, což dále povede ke snížení provozních nákladů
a dopadů na životní prostředí.

Stručná fakta o udržitelnosti v roce 2018

K 31. prosinci 2018
Prologis odměnil nejlepší studenty poznaňské logistické školy, Polish Logistics Congress 2016

Společenská odpovědnost firmy

Náš závazek vůči společenské odpovědnosti se vztahuje na celé komunity, v nichž působíme. Prologis se zapojuje formou fundraisingu a dobrovolnických aktivit.

Prologis tým Varšava, Polsko

Využitá metodika

Při vypracovávání zpráv postupujeme podle GRI Sustainability Reporting Guidelines a Construction and Real Estate (CRE) Sector Disclosures.