Nejlepší řešení, jak pro logistické budovy získat, vyškolit a udržet zaměstnance

Čtyři taktiky, které se uplatňují v oblasti logistických nemovitostí

Téma pracovní síly ve skladech v uplynulém desetiletí nabylo na důležitosti. Přístup ke kvalifikované pracovní síle je ve 12 evropských zemích, kde společnost Prologis působí, klíčovým požadavkem při výběru nemovitosti. Na základě údajů o našem portfoliu čítajícím 16 milionů metrů čtverečních, nesčetných debat s mnoha z našich zhruba 700 zákazníků a našich vlastních dat jsme začali utvářet jasný obraz o tom, jak je problematika udržení zaměstnanců provázaná s logistickými nemovitostmi. Díky tomu máme nyní možnost podělit se s vámi o naše poznatky a nabídnout vám tipy, jak najít, vyškolit a udržet pracovní sílu pro sklady.

V budovách Prologis na území Evropy nachází profesní uplatnění více než 150 000 lidí, a ještě nikdy nebyl význam jejich pracovního prostředí velký tak, jako je tomu dnes. Sklad již není pouze budovou sloužící ke skladování zboží. Nabízí komplexní aktivity s přidanou hodnotou vyžadující mnohem diverzifikovaněšjí pracovní sílu než kdykoli dříve. 

Potřeba zajištění pracovní síly s sebou nese mnoho rozmanitých výzev, v reakci na něž se nabízí široká škála možných řešení – některá jsou potvrzená jako fungující, jiná zůstávají spekulativní a některá jsou přímo kontraproduktivní. V jádru jsou tyto výzvy způsobeny nutností přilákat, vyškolit a udržet zaměstnance. Jednoduše řečeno, společnosti působící v oblasti nemovitostí se pokouší soustředit na základní principy, ale uvažování v kontextu budoucího vývoje přináší širší škálu možných řešení, jež zahrnují i následující:

1.    Lepší dopravní spojení: dojíždění musí být co nejefektivnější.
2.    Více kvalitnějšího vybavení: vzhledem k vzrůstajícím nárokům na kvalifikaci pracovníků je vybavení budovy mnohem důležitější.
3.    Kariéra v logistice a závazek vůči komunitě: dlouhodobá iniciativa zlepšuje celkový obrázek o logistickém sektoru a vytváří trvalá řešení.
4.    Zlepšení parametrů budov: základní složkou příjemného a zdravého pracovního prostředí je také okolí budovy.

Náš přístup

Poznatky o pracovní síle v prostředí skladů shrnuté v této zprávě byly získány na základě analýzy dat z našeho portfolia o velikosti 16 milionů metrů čtverečních, komunikace s přibližně 700 unikátními zákazníky po celé Evropě a dvou vlastních průzkumů.První z průzkumů vznikl ve spolupráci se společností Eyefortransport a zkoumal oborové vnímání trendů v oblasti pracovní síly dnes a v budoucnu. V tomto tržním průzkumu jsme se obrátili na uživatele skladů (206 respondentů) aktivní v řadě sektorů a na mnoha trzích. V druhém průzkumu, realizovaném exkluzivně společností Prologis, jsme se ptali našich vybraných zákazníků (150 manažerů logistických nemovitostí z celé Evropy), jak vnímají dostupnost pracovní síly a její rozmanitost ve svém okolí. Oba průzkumy byly realizovány mezi prosincem 2018 a lednem 2019.

Čtyři taktiky pro získání, školení a udržení zaměstnanců


Pochopení výzvy

Pracovní síla je u logistických nemovitostí pojmem skloňovaným více, než se může zdát. Celkový počet zaměstnanců ve skladech se v rámci Evropské unie odhaduje na 3,3 milionu1. Na základě odhadů našich zákazníků zaměstnává průměrný evropská logistická nemovitost více než 100 osob na ploše 10 000 metrů čtverečních, nicméně čísla se mohou lišit v závislosti na trhu a typu provozu. Například centra pro e-fulfilment mají ve srovnání s tradičními „offline“ obchodníky např. s kamennými prodejnami 10x více zaměstnanců.

Přístup ke kvalifikované pracovní síle

Pracovní síla je pro zákazníky prvořadou prioritou. Volných pracovních míst v logistice přibývá. Za posledních pět let se jejich počet na evropském trhu zdvojnásobil k téměř tříprocentní hranici2. Nejvíce neobsazených pracovních pozic je v České republice (5,6 procenta), Německu (4 procenta) a v Beneluxu (3,5 procenta). Nedostatek zaměstnanců je nahlížen cyklicky i strukturálně. Povaha práce v logistických nemovitostech se mění: strukturální nedostatek je způsoben rostoucí úrovní služeb, stárnoucí pracovní síla pak vytváří demografické výzvy.


Community Workforce Initiative

Tato nová iniciativa The Community Workforce, představená v roce 2018 ve Spojených státech je založená na spolupráci s místními programy, jež poskytují mentoring, školení, stáže a služby zájemcům o zaměstnání v logistice, distribuci a dopravě. Program je strukturován tak, aby zlepšoval lokání ekonomiku a pomáhal vytvářet kariérní příležitosti v místních komunitách. Jedná se o příklad iniciativy společnosti Prologis v rámci jejího závazku k investicím do kariérní podpory a rozvoje komunit.Identifikace řešení na základě osvědčených postupů

Identifikovali jsme čtyři různé taktiky, jež mohou majitelům logistických nemovitostí pomoci zaujmout, vyškolit a udržet pracovní sílu3:

1. Lepší dopravní spojení: doba strávená dojížděním musí být pro zaujetí a udržení pracovní síly co nejkratší. Vedle dostupnosti autem získává na stále větší důležitosti i spojení veřejnou dopravou. Nástroje jsou mimo jiné tyto:

  • Tradiční přístup na mnoha evropských trzích zahrnuje rozvíjení a rozšiřování cyklistických tras a autobusových spojů.
  • Moderní přístupy zahrnují mobilní aplikace podporující carsharing mezi zaměstnanci. Úspěšné pilotní projekty fungují např. ve Spojeném království.

2. Více kvalitnějšího vybavení: další taktikou, která přitahuje a udržuje pracovní sílu, zejména s ohledem na požadavek její vyšší kvalifikace, je zlepšování vybavení budov. Inovace přesahují rámec dřívějších tržních norem:

  • Snadnější přístup ke kvalitnějšímu a pestřejšímu občerstvení nabízenému místními restauracemi a food trucky během obědových pauz. Praxe v současnosti běžná v mnoha zemích s nejlepšími příklady v Německu, Polsku a Nizozemsku.
  • Vnitřní i venkovní společenské a rekreační zóny vnímají zaměstnanci pozitivně. Napříč Evropou existuje celá řada příkladů a různé parky poskytují různé možnosti. Některé nabízejí prostory pro BBQ (Maďarsko), saunu a bowlingové dráhy (Švédsko) nebo kavárny (Itálie). K dispozici je také zázemí pro celou řadu sportovních aktivit jako fotbalové hřiště (Nizozemsko a Maďarsko), venkovní tělocvična a padelové kurty (Španělsko) abasketbalové hřiště (Itálie).
  • Další testované inovace zahrnují péči o děti zaměstnanců ve Francii či doplňkové zázemí pro řidiče nákladních automobilů (např. hotely, restaurace a sprchy) na Slovensku.

3. Kariéra v logistice a závazek vůči komunitě: třetím nástrojem pro zaujetí, udržení a trénink zaměstnanců jsou dlouhodobé iniciativy ke zlepšení celkové image logistického sektoru. Na trhu se jedná o nový přístup a většina programů se právě formuje. Jako příklady z praxe můžeme uvést:

  • Newslettery s novinkami z parků ve Spojeném království a informační tabule v Nizozemsku, jež mají za cíl sdílet zaměstnancům nové informace z jejich pracoviště a podporovat sounáležitost a loajalitu komunity.
  • Fotbalový turnaj zorganizovaný logistickým parkem v Maďarsku pro všechny zaměstnance jeho zákazníků.
  • Program stáží v logistických parcích v Polsku určený pro studenty logistiky v bakalářských a magisterských programech.

4. Zlepšení parametrů budov: zlepšování pracovního prostředí je další z kategorií aktivit pro udržení zaměstnancům, jejichž důležitost stále roste. Podobným vývojem v uplynulém desetiletí prošly i kancelářské prostory. Základním předpokladem pro příjemné a zdravé pracoviště je jeho pohodlnost. Většina investic je zaměřena na budovy jako takové, včetně vylepšení osvětlení (zejména přechod na LED), ventilace a zvýšeného zaměření na bezpečnost. Nejlepší budovy jsou už navrhovány s ohledem na tato kritéria, ale tento typ vylepšení je aplikován i v již existujících nemovitostech.


WELL Building Standard

Novou iniciativou zahrnující všechny čtyři uváděné taktiky je WELL Building Standard. Tato koncepce se uplatňuje v rezidenčních a kancelářských sektorech. Na vytvoření standardů WELL pro logistické budovy s International WELL Building InstituteTM úzce spolupracoval Prologis. První evropská budova vyhovující podmínkám WELL Building Standard byla společností Prologis dokončena v roce 2018 v Tilburgu v Nizozemsku.


WELL Building Standard je systém založený na výkonosti, jenž měří, certifikuje a sleduje vlastnosti prostředí budovy s vlivem na lidské zdraví a pohodlí, včetně kvality ovzduší a vody, dostupnosti občerstvení, světla, možností pro fitness a podporu pohodlí fyzického i mentálního.


Investice do budov s označením WELL přináší výhody i návratnost. Lepší vnitřní prostředí a dostatek denního světla jsou spojeny s nižšími absencemi pracovníků, vyšší produktivitou a pozitivními zdravotními vlivy. Mezi konkrétní designové prvky nové budovy v Tilburgu patří zelená balustráda a stěna z rostlin, biodynamické osvětlení, bikesharing, sensory monitorující kvalitu ovzduší, ekologické terénní úpravy, nízkoemisní stavební úpravy a kohoutky s pitnou vodou v celé budově. Standard WELL představuje nový směr pro způsob navrhování budov.

BUDOVA 5 POSTAVENÁ SPOLEČNOSTÍ PROLOGIS V TILBURGU, NIZOZEMSKO

Prologis DC5 in Tilburg, The Netherlands

 

Rozvíjení nových dovedností a úhlů pohledu

Prologis zpracovává a analyzuje vlastní data s cílem měření a benchmarkingu výzev týkajících se pracovní síly a odpovídajících řešení.
Dostupnost pracovní síly je klíčovým požadavkem při výběru lokality. Dostupnost, kvalita a flexibilita pracovní síly se řadí k hlavním faktorům v procesu rozhodování o lokalitě logistických nemovitostí. Výzvy plynoucí souběžně ze strukturálních i cyklických trendů ukazují, že význam pracovní síly by v nadcházejících letech měl ještě stoupat. Výsledky našeho průzkumu ukazují, že přístup ke kvalifikovaným zaměstnancům představuje výzvu již nyní (skóre 3,74) a předpokládá se, že v nadcházejících pěti letech bude stále složitější kvalifikované zaměstnance získat (skóre 4,24

Zákazníci se nedostatku pracovníků přizpůsobují soustředěním provozu v hlavních populačních centrech nebo v jejich blízkosti. Preferovanou strategií lokace je soustředění podnikatelských aktivit na jeden (dílčí) trh či do jednoho parku. Více než polovina našich respondentů by ji zvolila v případě potřeby expanze. Hlavním důvodem pro to je právě blízkost pracovní síly. Dalším ze zjištění plynoucích z našeho výzkumu je, že více než 85 procent zaměstnanců bydlí v okruhu zhruba 30 kilometrů od pracoviště. Vzhledem k situaci na trhu práce je udržení stávajících zaměstnanců pro mnoho logistických společností prvořadou prioritou. Přesídlení mimo stávající dílčí trh do nové lokality by pro ně znamenalo významné ztráty. Oblastem, které vyžadují dojíždění, byť možná zároveň nabízejí nižší náklady na nemovitosti, nižší daně a další pobídky, není věnován přílišný zájem, neboť neposkytují pracovní sílu v dostatečném množství ani kvalitě. Tento trend může pomoci vysvětlit aktuální vysokou míru udržení zákazníků v logistických parcích na základě obnovení nájemních smluv přetrvávající s akcelerací tržního cyklu.

Automatizace provozu dopady nedostatku pracovní síly zmírňuje, ne však u všech kvalifikací. Automatizace není novinkou. Dodavatelské řetězce mají dlouhou historii, během níž docházelo k rozvoji technologického vybavení pro zlepšení produktivity na základě vysokého podílu, jenž v celkových nákladech spotřebitelského řetězce představuje pracovní síla. Vývoj směrem k automatizaci provozu, který odstartovalo zavedení pásových dopravníků, sledujeme již po řadu desetiletí. Nedávná výzkumná studie Prologis Research („Inovace, disrupce a hodnota času: příštích 10 let v logistických nemovitostech”) ukázala, že náklady na pracovní sílu se s poměrem zhruba 20 až 30 procent řadí k nejvyšším nákladovým komponentám dodavatelských řetězců. Rostoucí cena práce a její nedostatek dávají nejsilnější impulsy pro častější zapojení automatizace. Její využití v praxi však dnes stále zůstává na umírněné úrovni a narůstá jen postupně. Důvodem je skutečnost, že dodavatelské řetězce jsou vysoce komplexní, což zpomaluje návratnost vyšších investic. Nicméně ačkoli zatím nejsou inovace obecně rentabilní z pohledu financí, nepochybně rozšíří možnosti provozu a přispějí ke snížení nákladů.

Věříme, že logistický trh stojí na pokraji zásadní transformace trhu práce. Podle našeho výzkumu automatizace a robotizace ovlivňují poptávku po pracovní síle. Respondenti od těchto inovací očekávají snížení tlaku plynoucího z hledání méně kvalifikovaných pracovníků, na druhou stranu potřeba pracovní síly s vyšší kvalifikací bude s jejich implementací pouze narůstat. Jak naznačují zkušenosti z jiných průmyslových odvětví: automatizace a robotizace nevedou nutně ke snížení potřeby pracovní síly, ale spíše ke změně setu dovedností, jež jsou od zaměstnanců očekávány.

Data získaná v rámci výzkumu od zákazníků Prologis již dnes poukazují na širokou škálu funkcí, jež zaměstnanci v logistických nemovitostech zastávají. Přibližně polovina z nich se řadí do kategorie pracovníků ve skladech. Druhá polovina se skládá z kancelářských pracovníků (20 procent), řidičů (7 procent), managementu (6 procent) a dalších povolání (15 procent). S rostoucím zastoupením aktivit s přidanou hodnotou v budovách předpokládáme další rozšíření mixu specializací.

Průměrná vzdálenost z domova do práce
Vliv nedostatku pracovní síly na strategii výběru lokality


Logistické nemovitosti mají příležitost zmírnit výzvy, jež přináší současnost a nabídnout řešení do budoucnosti. Provozovatelé logistických nemovitostí pokračují v rozvoji iniciativ pomáhajících překonat výzvy plynoucí ze situace trhu práce. Svou pozornost obrací na programy pro kariérní rozvoj za účelem přitáhnout a udržet zaměstnance. Rozvíjeny jsou i specifické programy zaměřené na přípravu nových zaměstnanců na nástup do práce, rekvalifikační programy pro zaměstnance vyššího věku a společnosti přebírají principy zakázkové ekonomiky, jejíž nedílnou složkou je potřeba nabídky flexibilních pracovních podmínek podle preferencí zaměstnance.


Sklad už není pouze místem pro skladování zboží a dlouhodobí vlastníci nemovitostí mají možnost vytvářet pro zaměstnance svých zákazníků lepší pracovní prostředí. Kvalitnější podmínky pro práci mohou být řešením na širokou škálu dnešních problémů a nabídnout směr do budoucnosti – počínaje náborem nových pracovníků. Zákazníci, kteří nabídnou prvotřídní pracovní prostředí se odlišují od ostatních poskytovatelů logistických služeb. Jakmile je nový zaměstnanec přijat, přichází další výzva v podobě jeho udržení. Podle zkušeností z trhu je míra udržení zaměstnanců nízká. V některých případech zůstává u zaměstnavatele po dobu tří a více měsíců pouze 50 procent zaměstnanců. Nepřetržitý náborový proces a následné vzdělávání nových zaměstnanců může vést k poklesu provozní produktivity společnosti. Sklad, který je dobře dostupný, nabízí zázemí pro zaměstnance odpovídající nejmodernějším trendům a podporuje fungování místní komunity napomáhá dosažení vyšší míry retence pracovníků. Vyšší míra udržení zaměstnanců tak jde ruku v ruce s příjemným pracovním prostředím a vede ke zvýšení produktivity.

 

Čtyři taktiky, které se uplatňují v oblasti logistických nemovitostí

Tato mapa slouží pouze jako reference. Ilustruje průřez vybranými aktivitami, jež Prologis ve svých evropských parcích realizuje.

 

Závěr


Přístup k pracovní síle je zásadní a její dostupnost formuje strategie lokace logistických nemovitostí. Stala se tak jedním z nejdůležitějších témat soudobého logistického trhu. Logistické nemovitosti mohou pomáhat řešit jeho potřeby tím, že nabídnou dobře vybavené skladové prostory v dostupných lokalitách. V dlouhodobém horizontu mohou situaci napomáhat i poskytovatelé nemovitostí tím, že zainvestují do vzdělávání a rozvoje místní komunity. Usnadnění řešení pro práci zlepšuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a dává pozitivní impulz pro rozhodování o investicích. A především – zodpovědnost za jeho dosažení by měly za svou vzít všechny subjekty působící v sektoru.

Poznámky

1.Zdroj: Eurostat, Prologis Research. Údaj reprezentuje sektor NACE „skladování a vedlejší činnosti v dopravě”
2.Zdroj: Eurostat, Prologis Research. Všechny země Evropy, kde má Prologis zastoupení (s výjimkou Maďarska bez dostupných dat) a logistický sektor reprezentuje sektor NACE „doprava a skladování”
3.U každé z taktik uvádíme příklady konkrétních iniciativ rozvíjených v evropských parcích Prologis
4.Na základě hodnocení na škále od 1 do 5. 1 znamená snadné nalezení pracovní síly, 5 obtížné

stáhnout zprávu

Související materiál