Nájemné roste, zatímco se historicky snižuje neobsazenost

Logistics Rent Index společnosti Prologis sleduje celosvětové trendy v čistém efektivním nájemném na 60 trzích ve čtyřech hlavních světových oblastech. Tato jedinečná výzkumná zpráva je zaměřena na tržní nájemné (po odečtení slev) za moderní logistické nemovitosti a zahrnuje ceny objektů třídy A a výhodně umístěných objektů třídy B. Data, jichž Prologis Rent Index využívá, jsou získávána na základě operací našeho globálního portfolia a znalostí místních cen na trzích, kde působíme.

Nejdůležitější poznatky z průzkumu nájmů za rok 2016

V Evropě pokračovalo mírné oživení. Nájemné vzrostlo o 3 procenta, nejvíce ve Velké Británii. Růst cen se však projevil na více trzích. Tržní nájmy rostly v roce 2016 nejvíce v USA: o 5 procent. Celosvětový růst byl 4procentní.

Pět oblastí s nejvyšším růstem tržních nájmů v Evropě v roce 2016

  1. Budapešť
  2. Barcelona
  3. Praha
  4. Londýn/jihovýchodní VB
  5. Midlands (střední část VB)

Růst čistého efektivního nájemného byl napříč Evropou 3procentní, takže se opakovalo tempo růstu z roku 2015. Oproti USA zůstává růst nájmů mírný, ale je výrazně před nízkou inflací. Hlavním řídícím faktorem oživení tržních nájmů bylo sjednocování slev.

Provozní prostředí pro logistické nemovitosti zažilo za poslední roky uměřené, avšak stabilní zlepšení. Naopak míra neobsazenosti je nyní v Evropě pod 6 procenty, což je historické minimum. Tržní poptávka byla sice pozitivní, ale jen omezená, a to kvůli pouze mírnému ekonomickému oživení. V širším pohledu zůstávají čisté efektivní nájmy pod vrcholky předchozích cyklů a rychlost růstu tržního nájemného v Evropě může v dalších několika letech překonat USA.

Celý white paper si můžete přečíst zde 

Související materiál