Celosvětový dopad e-commerce na logistické nemovitosti

Jak tento dopad vypadá?
Vzestup e-commerce je hlavním tématem v sektoru maloobchodu, ale jaký má vliv na logistické nemovitosti? V jaké fázi růstového cyklu se nacházíme? Jaký je dopad na skutečné nájmy a výstavbu? Jak mění nové požadavky na e-fulfillment podobu a funkčnost budov? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, zanalyzovali jsme růst oboru, prozkoumali strategie fulfillmentu a prostudovali nedávné trendy v pronájmu u našich zákazníků ze sektoru e-commerce. Mezi nejvýznamnější témata patří následující:

Stále v počátečních fázích cyklu
Historie e-commerce sahá do doby před více než dvaceti lety. Za posledních minimálně pět let také získal e-fulfillment výraznější podíl na celkovém logistickém trhu. Až nyní se dodavatelské řetězce začínají modernizovat, aby udržely tempo s dramatickým nárůstem objemu tohoto typu obchodu. Přestože se může zdát, že e-commerce je na vrcholu svého cyklu, nachází se stále jen v raných fázích své expanze.

Větší rozmanitost
Různé strategie a neustálý vývoj e-commerce vytváří široké spektrum zákaznických potřeb, od nových budov až po starší objekty v prolukové zástavbě. V rámci odvětví neexistuje konsensus ohledně velikosti či charakteristik budov.

Vysoká intenzita užívání
Náš průzkum ukazuje, že online obchodníci potřebují v průměru zhruba 1,2 metru na čtvereční stopu na miliardu dolarů online prodejů, což oproti tradičním kamenným obchodům představuje trojnásobek požadovaného prostoru v distribučních centrech.

Lokace, lokace a flexibilita
Zákazníci kladou důraz na flexibilitu a mají požadavky, které jsou obvykle obecného rázu. Preferované lokality se nacházejí poblíž nebo uvnitř hlavních populačních center a jejich výběr ovlivňují trendy, jako jsou například kratší časy dodání, přepravní náklady či velikost maloobchodníka. Ke zvýšené aktivitě v rámci konkurenčního boje o prostory dochází zejména u nemovitostí v poslední fázi dodavatelského řetězce, kde očekáváme i pokračování jejího růstu.

Omnichannel – experimentální přístup
Modely e-fulfillmentu se rychle vyvíjejí a s nimi také go-to-market strategie maloobchodníků a jejich online nabídek. Kamenné maloobchody v poslední době investovaly do možnosti nákupu online a vyzvednutí na prodejnách, případně odesílání zboží z prodejen. Flexibilita nutná k dodávkám na více míst skrze několik kanálů vede maloobchodníky ke zvýšení požadavků na dodavatelské řetězce.

Co to znamená pro investory
Průmyslová poptávka bude těžit z expanze e-fulfillmentu. Výsledkem je, že oživení pronájmů a tržních nájmů proběhlo rychleji a ve větším rozsahu. Při pohledu do budoucnosti je velice důležité si uvědomit, že modely e-fulfillmentu zůstávají fluidní a nadále se vyvíjejí. Trvanlivější strategie bude nejspíše vycházet z trendu, který upřednostňuje lokality uvnitř či poblíž hlavních populačních center.

Co to znamená pro zákazníky
Rostoucí poptávka sektoru e-commerce vede ke zvýšené konkurenci v oblasti dostupných prostor. Míra neobsazenosti klesla na mnoha trzích na rekordní úroveň. Dopředu uvažující podniky s pečlivými plánovacími procesy a schopností rychle jednat mají tu nejlepší šanci zajistit si své požadavky na nemovitosti za tu nejlepší cenu a na nejlepším místě.

Přečíst celou bílou knihu. 

Související materiál