V období proměny dodavatelského řetězce investujeme do logistických nemovitostí stále více

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Ve třetí části trojdílného reportu se podíváme na budoucnost logistických nemovitostí, prozkoumáme vliv nově vznikajících trendů v dopravě, v produktivitě práce a chování zákazníků. Prologis odhaduje, že tyto trendy povedou k větší efektivitě v dodavatelském řetězci a přinesou úspory nákladů pro nájemníky logistických prostorů, z nichž část pokryje nájem, obzvláště v budovách situovaných v oblastech městské výplňové zástavby, kde budou zisky nejvýraznější.

Ve druhém reportu  z této série se ukázalo, že logistické nemovitosti v současnosti tvoří nejméně nákladnou součást hlavních výdajů dodavatelského řetězce. Konkrétně se jedná o méně než 5 % z celkového objemu řetězce. Za každý utracený dolar na nájmu utratí nájemci logistických nemovitostí 5-7 dolarů za pracovní sílu a 10 dolarů za dopravu.

Proto ve třetí části reportu nazvané „Inovace, disrupce a hodnota času: dalších 10 let ve světě logistických nemovitostí“ zdůrazňujeme investice do alternativních zdrojů paliva a autonomních vozů, jejichž ceny by měly dlouhodobě významně snížit náklady na dopravu, zatímco investice do robotiky/automatizace dramaticky sníží výdaje na pracovní sílu. Vzhledem k současnému rozdělení nákladů v dodavatelském řetězci je možné očekávat podstatné zisky v důsledku zvýšení efektivity: počítáme, že každé procento ušetřené na dopravě a práci se bude rovnat 15-20% úspoře na nájmu logistické nemovitosti.

Je velmi pravděpodobné, že trh s nemovitostmi zachytí část tohoto zisku. Posun směrem k “synchronizovanému obchodu” a důraz na jeho výhody a bezprostřednost a různorodost produktů by měl vést ke zvýšené různorodosti provozu maloobchodů a dodavatelských řetězců a díky správně umístěným logistickým nemovitostem bude možné tuto komplexnost zvládat.

Retailové modely také podléhají změnám spolu s růstem dodavatelských řetězců spojených s e-commerce a postupně zaniká model klasických maloobchodů. Maloobchodníci stále častěji vnímají dodavatelský řetězec jako konkurenční výhodu než jako nákladné centrum a začínají dávat této možnosti přednost. Pro dodavatelské řetězce to znamená méně nákladů za maloobchody a více za logistické nemovitosti – obzvláště prostory v blízkosti hlavních populačních center.

Náš výzkum se pokouší tento scénář vyčíslit. Vypočítali jsme, že nájmy v logistice se na hlavních trzích jsou 1,5 až 2x vyšší (někdy i více) oproti sousedícím trhům dodavatelského řetězce, jako jsou např. Varšava či přilehlé město Błonie. A rozdíly v nájmech v rámci trhů vzdálených od sebe přes 120 km (hodinová či dvouhodinová jízda) také ilustrují tyto výrazné rozdíly. Prologis Research rozdělila ceny nájmů podle regionálních specifik a vzdáleností od center měst v sedmi klíčových světových trzích s největší spotřebou a zjistila, že nájmy ve výplňové zástavbě a městských částech jsou 2x až 3x vyšší než na perifériích.

„Nájmy na předních světových trzích se za posledních pět let téměř zdvojnásobily a my věříme, že tento růst bude pokračovat,“ řekl spoluautor výzkumu Dirk Sosef, viceprezident pro strategii a výzkum v Prologis Europe, „očekáváme, že nárůst nájemného bude ještě strmější, a to díky zákazníkům, kteří jsou motivováni a ochotni platit za výplňovou zástavbu i městské lokality.“

Seznamte se s kompletní zprávou „Inovace, disrupce a hodnota času: příštích 10 let v logistických nemovitostech. V případě jakýchkoli doplňujících otázek se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Související články