Jedenáctá výroční zpráva o udržitelnosti Prologis poukazuje na zásadní roli odolnosti

Prologis zaznamenal významný posun směrem k plnění cílů udržitelného rozvoje, kde hraje dle Zprávy o udržitelnosti 2017 velkou roli odolnost. Byla provedena celosvětová analýza základních informací Global Reporting Initiative’s (GRI), která se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (CRE) a na podporu výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií.

V roce 2017 se společnost globálně potýkala s neočekávanými environmentálními, sociálními a ekonomickými náklady, které byly spojené s přetrvávajícími klimatickými jevy. A i přesto, že měl Prologis v aktivech 2 miliardy USD v různých oblastech světa, které byly pod vlivem negativních klimatických událostí, byly tyto budovy odolné a vznikla jen zanedbatelná škoda. Zákazníci tudíž nezaznamenali větší zásahy do svého podnikání.

Za touto odolností stojí program správy udržitelnosti, sociální odpovědnosti a řízení (ESG), který přispívá k dlouhodobé udržitelnosti projektů společnosti na celém světě. Udržitelnost je součástí DNA společnosti Prologis. Díky novým technologiím a progresivnímu stylu podnikání může společnost zajistit kvalitní dlouhodobé hodnoty a výsledky, které akcionáři poptávají.

„Náš program ESG je podnikatelsky výhodný, těží z něj naši zákazníci, investoři, komunity i zaměstnanci. Co se týká ESG, vždy jsme byli pokrokoví a vždy pokrokoví budeme. To je totiž klíčem k tomu, jak můžeme my sami, i naši zákazníci, zůstat o krok vpředu před tím, co teprve přijde,” řekl Hamid Moghadam, předseda a CEO Prologis.

Pro Prologis je ESG nedílnou a zásadní součást podnikání. Pro posílení ochrany životního prostředí poskytuje Prologis zákazníkům moderní, udržitelné budovy; pro posílení sociální odpovědnosti spolupracuje se zákazníky a investory; pro posílení silného vedení pracuje Prologis na transparentní komunikaci, stejně tak jako na identifikaci a snižování rizik.

Ve zprávě z roku 2017 upozorňuje Prologis na významný posun směrem ke splnění cílů udržitelnosti:

  • 10 MW výkonu bylo díky solárním instalacím přidáno do portfolia, což zvýšilo celkovou kapacitu na 175 MW, jde o správnou cestu k dosažení 200 MW do roku 2020.
  • 82 % provozního portfolia mělo na konci roku 2017 úsporné osvětlení, což posunulo společnost blíže k cíli, tedy mít 100 % portfolia s úsporným osvětlením.
  • 40 % provozního portfolia má v současné době bílé nebo reflexní střechy.
  • cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 byl splněn o 4 roky dříve a Prologis je na dobré cestě ke splnění vědecky orientovaných cílů. 
Sustainability report 2017

Odolný a udržitelný design

Prologis do budov integruje technologie redukující energie a vodu, zaplňuje prolukové stavební plochy a usiluje o certifikaci budov tam, kde je možná. Nejvýraznější úspěchy v roce 2017 zahrnují nejvyšší ocenění BREEAM certifikace, které bylo uděleno nemovitosti postavené na míru v Prologis Park Praha-Rudna. Stala se tak první logistickou nemovitostí v České Republice s tímto oceněním a druhou nemovitostí tohoto typu v celé střední a východní Evropě, která dosáhla hodnocení “Outstanding”.

Inovace šetřící energie

Zavádění inovativních řešení pro produkci, spotřebu, úložiště a měření energie poskytlo společnosti Prologis možnost vyzkoušet a rozšiřovat nová udržitelná řešení.

Měření spotřeby: S využitím nástrojů pro sledování a správu spotřeby energií oznámila společnost Prologis, že 3 604 jejich globálních aktiv prokázalo v roce 2017 snížení spotřeby energie o 8,9 %, což má za následek snížení emisí o 4 %. 

Inteligentní měření: Založeno na úspěšném pilotním projektu v centrální a východní Evropě, Prologis představil inteligentní měření spotřeby elektřiny, plynu a vody v parcích po celém světě. V roce 2017 bylo zavedeno toto měření ve 100 % portfolia společnosti Prologis v České republice a na Slovensku.

Solární energie: Prologis byla jednou z prvních společností v logistickém průmyslu, která investovala do solárních panelů umístěných na střechách. V roce 2017 přidal Prologis do svého portfolio dalších 10 MW ze solární kapacity, tedy dohromady už 175 MW v devíti zemích, což je zhruba tolik energie, která je potřeba k napájení 26 000 průměrných amerických domácností každý rok.

Průkopnici v zelené energii

Dosavadní proces inovace ve společnosti Prologis není nikde zjevnější více, než v globálním portfoliu projektů zelené technologie a v business projektech, které zahrnují pilotní projekt Park Budapest – Harbor a Platio, maďarský start-up, který produkuje solární chodníky. Toto úsilí pomáhá zajistit, že Prologis a jeho zákazníci zůstanou vždy o krok vpředu před tím, co teprve přijde.

Propagace biodiverzity

Biodiverzita je nedílnou součástí udržitelného rozvoje, proto Prologis pracuje na zajištění zdraví rostlin a živočichů v okolí parků. Při obnově prolukových prostor se často setkává s problémy s předchozí

kontaminací, biodiverzita je v těchto případech podporována dvěma klíčovými způsoby: (1)  čistění potenciálně škodlivých kontaminantů ekosystému a (2) recyklace půdy. Veškerý nový vývoj podléhá přísným procesům environmentální kontroly, která zahrnuje hodnocení citlivých oblastí a ohrožených druhů. Příkladem chráněné biodiverzity jsou čtyři budovy společnosti Prologis blízko Paříže, kde jsou umístěny úly. V roce 2016 bylo vyrobeno 600 sklenic medu, který byl pak další rok v létě předán zákazníkům. 

Dobrý soused, který je společensky angažován

Prologis se snaží být dobrým sousedem, protože silné vztahy, v nichž zaměstnanci žijí a pracují, zvyšují vnímavost komunit k růstu a rozvoji, což společnosti umožňuje ještě lépe pomáhat svým zákazníkům. Do celosvětového projektu IMPACT Day 2017 společnosti Prologis se zapojilo 1 304 zaměstnanců, kteří dobrovolně vypomáhali 8 383 hodin 36 nevládním organizacím v komunitách, kde žijí.

Inkluze a diverzita

V Prologis mají inkluze a diverzita silnou pozici. Pro efektivní provoz a expanzi je podle Prologis nezbytné přijímat, rozvíjet a nechávat růst ty nejlepší talenty. V roce 2017 změnil Prologis svou strukturu odměňování tak, aby zahrnovala inkluzi a diverzitu jako bonusovou metriku. Na úrovni správní rady byla kompenzační komise přejmenována na Výbor pro talenty a kompenzaci a její charta změněna tak, aby zahrnovala důraz na inkluzi a diverzitu. Společnost Prologis se zavázala ke zvyšování úspěchu v oblasti inkluze a diverzity a jmenovala ambasadory pro nábor tak, aby odráželi rozmanitost společnosti vůči potenciálním zaměstnancům.

V roce 2017 byl Prologis již po deváté za sebou začleněn do seznamu Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, a zařazen na 44. místo v top 50. Pro srovnání, v roce 2016 skončil Prologis na místě 83. Udržování pozice na seznamu po dobu devíti let a posunutí se v žebříčku ve vysoce konkurenčním prostředí je důkazem trvalého závazku společnosti Prologis k udržitelnému designu a zodpovědnému rozvoji.

Prologis však nikdy neusne na vavřínech a neustále se snaží a bude snažit posouvat vpřed a dále rozvíjet své uznávané postavení v celosvětovém měřítku. „Jsem hrdý na to, že jsem byl součástí minulých úspěchů a jsem ještě více namotivován do dalších let. Vždy přemýšlíme nad tím, jak bychom mohli dělat věci lépe – ať už letos, příští rok nebo v dalším desetiletí,” říká Moghadam.

 

Související články