IMPACT Day

Od roku 2013 se zaměstnanci Prologis po celém světě každoročně účastní akce zvané IMPACT Day, což je mezinárodní den společnosti věnovaný službě veřejnosti. Vstanou od pracovního stolu, vyhrnou si rukávy a společně se snaží zlepšit prostředí komunit, v nichž žijí a pracují.

IMPACT Day dává našim zaměstnancům příležitost demonstrovat základní hodnoty společnosti Prologis, jimiž jsou integrita (Integrity), mentorství (Mentorship), nadšení (Passion), zodpovědnost (Accountability), odvaha (Courage) a týmová práce (Teamwork). Podílí se na rozličných aktivitách: od ekologického úklidu přes rekonstrukci sociálních zařízení po programy zaměřené na dopravní bezpečnost.

Celkem se do iniciativy zapojilo přes 1 200 zaměstnanců Prologis ze 71 poboček společnosti v 18 zemích světa a na dobrovolné bázi odpracovali více než 7 000 hodin. Společně tak pomáhali změnit k lepšímu životy druhých. Celosvětově Prologis spolupracuje se 40 organizacemi zasazujícími se o ochranu životního prostřední, zlepšení životních podmínek lidí a zabývajících se jejich vzděláváním.