Clear Lease® – ještě nikdy nebyly naše smlouvy tak jednoduché

Signing the Prologis Clear Lease

 

Ke všem našim projektům zaujímáme komplexní přístup – našim zákazníkům chceme zaručit jistotu jednoduchých postupů a skutečných výhod. Proto se součástí naší nabídky stal Clear Lease® – nový typ nájemní smlouvy, s níž jsou proces pronájmu a očekávané náklady plně transparentní.

Tento nový typ smlouvy je jednodušší a garantuje fixní poplatek za služby po celou dobu pronájmu. Veškeré standardní náklady na provoz, administrativu, údržbu a opravy jsou ve smlouvě plně definovány. Kontrakt nabízí našim zákazníkům jasnou představu o nákladech ještě před tím, než je podepsán.

Díky službě Clear Lease® se tradiční model placení poplatků za služby stává minulostí. Naši zákazníci nyní mohou lépe vyčíslit své vlastní náklady, zatímco my řešíme odhady a výpočty, za něž neseme plnou odpovědnost. Díky rozsáhlým a dlouhodobým analýzám dat z provozu našich mnoha budov máme bohaté znalosti, jež nám pomáhají při našich výpočtech (za jejichž výsledek pak rádi převezmeme riziko).

Není už třeba zabývat se náročnými každoročními kontrolami výdajů – naši zákazníci mohou více času a energie věnovat tomu, co je opravdu důležité: růstu svého podnikání.

Pro více informací o Clear Lease® klikněte zde.

Související články