1. Co je Lighting-as-a-Service?

      

Lighting-as-a-Service (LaaS) je inovativní model dodávání osvětlení umožňující přechod ze stávajícího systému na vysokoúčinné a nízkoenergetické LED osvětlení bez nutnosti investice kapitálu. Prologis, který LaaS poskytuje, zrealizuje výměnu vašeho stávajícího osvětlení, pokryje veškeré související náklady a zastřeší veškeré aspekty implementace. Část peněz, které ušetříte díky nižším účtům za energii, slouží jako tzv. LightSmart platba ve prospěch společnosti Prologis. Mezi výhody LaaS patří:

 • Okamžité úspory energie bez nutnosti investice kapitálu
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu
 • Prokazatelné úspory monitorované pomocí naší inteligentní měřicí platformy
 • Expertní implementace na klíč
 • Lepší kvalita osvětlení
Více

2. Pro koho je program Prologis LightSmart vhodný?

   

Program nabízíme stávajícím zákazníkům. Přestože délka pronájmu není překážkou implementace programu, vezměte prosím na vědomí, že LightSmart nebude pro všechny zákazníky z finančního hlediska stejně výhodný.  Jeho finanční životaschopnost závisí na mnoha faktorech, včetně:

 • Stavu a typu stávajícího osvětlení a jeho ovládání
 • Hodin, po něž běží provoz
 • Cen energií
Více

3. Jaká osvětlovací zařízení budou v rámci služby LightSmart použita?

   

Tým LightSmart využívá vysoce kvalitní osvětlovací zařízení od předních výrobců. Výběr osvětlení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, provedeme spolu s vámi. 

Více

4. Co pro mě bude v dlouhodobém horizontu ekonomičtější: investovat do pořízení a instalace vlastního LED systému, anebo zapojení do programu Prologis LightSmart?

   

LightSmart bude pravděpodobně ekonomičtější volbou, ale jistě byste měli nejprve zhodnotit všechny své možnosti. Důvody, které by v otázce výhodnosti mohly hovořit pro LightSmart, jsou následující:

 1. Flexibilita: Hrazení LightSmart poplatků se vztahuje na celou dobu trvání vašeho pronájmu. U ostatních programů LaaS může být váš závazek prodloužen po celou dobu odpisu zdokonalení systému osvětlení, nehledě na dobu pronájmu.
 2. Zdroje a odborné znalosti: Tým LightSmart vám poskytne kompletní servis včetně pokrytí veškerých aspektů návrhu a implementace programu. Mnoho společností nemá dostatečné odborné znalosti ani zdroje, aby při vylepšování osvětlovacích systémů dosáhly maximální efektivity.
 3. Investice: LaaS není kapitálový projekt. Nejsou nutné žádné předem vynaložené investice.
 4. Čas: Využijte vylepšení v rámci LightSmart a okamžitě pociťte jeho výhody.

 

Graphic Prologis LightSmart Over Time
Více

5. Je nutné některé náklady vynaložit předem?

   

Není. Prologis pokryje materiály, pracovní sílu a další výdaje spojené s vaším přechodem na LED.

Více

6. Musím stále platit měsíční účty za energie?

   

Ano, své měsíční účty budete i nadále hradit podle reálné spotřeby energie, ale díky úsporám dosaženým s LightSmart budou nižší. Vedle toho zaplatíte společnosti Prologis za úspory energií prokazatelně spojené s přechodem na LED. Za předpokladu, že nedojde k žádným změnám v provozu budovy bude nová konečná částka nižší než ta, kterou jste platili před přechodem na LED – a zároveň získáte výrazně kvalitnější osvětlení. 

Více

7. Kdo mi zašle účet za službu LightSmart?

   

Společnost Prologis.

Více

8. Ovlivní tento program výši mého nájmu?

   

Ne. Tento program nemá vliv na podmínky vašeho pronájmu.

Více

10. Jaká je typická doba trvání smlouvy? Co se stane po jejím uplynutí?

   

Doba trvání smlouvy je v souladu s dobou trvání vaší nájemní smlouvy. Zaplatíte pouze za energii využívanou v průběhu období vyhrazeného vaší stávající nájemní smlouvou. 

Více

11. Jak se dozvím rozsah dosažených úspor?

   

Spotřebu energie a související úspory můžete v reálném čase sledovat díky speciálnímu online přehledu. 

Více

12. O jaké měřiče se jedná? Jaký je jejich účel? Je k jejich provozu potřebné wi-fi připojení? A existují zde nějaká potenciální rizika – například v rámci kybernetické bezpečnosti?

   

Měřiče nám umožňují sledovat a ověřovat spotřebu a úsporu energie a poskytují údaje pro online přehled. Měřicí systém zahrnuje nejmodernější prvky zabezpečení, jak technologie, tak protokoly – včetně šifrování dat a tunnelingu, takže data nemohou proniknout na veřejný internet – k zajištění toho, aby byla data vždy chráněna. Systém komunikuje prostřednictvím nezávislého připojení bez nutnosti připojení k vaší IT infrastruktuře; to zajišťuje, že přenos dat a úložiště jsou odděleny od vaší podnikové sítě.

Více

14. Nebude instalace systému narušovat provoz mého podnikání?

   

Budeme s vámi úzce spolupracovat na plánování instalace tak, aby minimálně ovlivnila vaše podnikání. 

Více

15. Co když LED osvětlení instalované v rámci programu LightSmart není dostatečné nebo nevyhovuje mým potřebám?

   

Před podepsáním smlouvy LightSmart vás podrobně provedeme detaily celého projektu. 
V rámci specifikací společnosti Prologis budete schopni vyhodnotit a přizpůsobit si návrh tak, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

Více

17. Nebude instalace systému narušovat provoz mého podnikání?

   

Společnost E.on již realizovala tisíce vylepšení osvětlení v komerčních budovách. Budeme s vámi úzce spolupracovat na plánování instalace tak, aby minimálně ovlivnila vaše podnikání.

Více

18. Co když LED osvětlení instalované v rámci programu LightSmart není dostatečné nebo nevyhovuje mým potřebám?

   

Před podepsáním smlouvy LightSmart vás podrobně provedeme detaily celého projektu. V rámci specifikací společnosti Prologis budete schopni vyhodnotit a přizpůsobit si návrh tak, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

Více