Výzkumy Prologis

Poskytujeme všem zainteresovaným stranám důkladnou analýzu současných trendů, jako je digitalizace, rekonfigurace dodavatelských řetězců nebo rychlý růst odvětví e-commerce a jeho dopad na logistické nemovitosti. Pokud byste se rádi dozvěděli více o nejatraktivnějších logistických lokalitách v Evropě či vývoji výše nájmů, podívejte se na nejnovější výsledky našich výzkumů.

Raport covid market-915_covid-19_special_report

Logistické nemovitosti a COVID-19: Třetí část

V třetím pokračování naší série o důsledcích pandemie COVID-19 pro logistické nemovitosti shrnujeme konkrétní poznatky na základě našeho působení v...

covid-19 raport

Zvláštní zpráva o COVID-19: Druhé vydání

Dodavatelské řetězce si zachovávají klíčovou roli. Zatímco krátkodobé vyhlídky zůstávají nejisté, ekonomická recese je stále pravděpodobnější....

covid-19 augsburg_dc3_unit

Zvláštní zpráva Prologis Research: Onemocnění COVID-19 a jeho vliv na segment logistických nemovitostí

Dojde-li v našem vzájemně úzce propojeném světě k zásadnímu narušení řádu, zdůrazní to potřebu odolných dodavatelských řetězců. Rizika, která...

Ports Carterets

Tržní nájemné v roce 2019: Provozní podmínky a dopady ekonomiky na development společně vedly k nadprůměrnému růstu

Index výšky nájemného Prologis Logistics Rent Index sleduje trendy  v růstu efektivního čistého tržního nájemného na hlavních logistických trzích ve...

Prologis Capelin Distribution Center

Logistické nemovitosti a e-commerce napomáhají udržitelnosti

Udržitelnost je pro odvětví logistických nemovitostí dlouhodobou prioritou, což se projevuje zejména v navrhování budov a jejich energetické...

Prologis Park Tilburg

Nejlepší řešení, jak pro logistické budovy získat, vyškolit a udržet zaměstnance

Téma pracovní síly ve skladech v uplynulém desetiletí nabylo na důležitosti. Přístup ke kvalifikované pracovní síle je ve 12 evropských zemích, kde...

Prologis Park Wrocław III, Polsko

Pokračující růst evropských logistických nemovitostí v roce 2019

Není žádným překvapením, že evropský logistický trh i loni pokračoval v expanzi. 2018 byl dalším rokem charakteristickým vysokou poptávkou po...

Prologis Park Prague D1-East

2018: Plošnější globální růst

Index výše nájemného Prologis Logistics Rent Index, zavedený společností Prologis v roce 2015, sleduje trendy růstu efektivního čistého tržního...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Inovace, disrupce a hodnota času: příštích 10 let v logistických nemovitostech

Co čeká logistické nemovitosti?

Tato otázka byla ústředním bodem naší třídílné série o dodavatelských řetězcích, která byla zahájena v dubnu. V...

Unlocking supply chain report.

Odhalování hodnoty dodavatelského řetězce

Dodavatelské řetězce se neustále vyvíjejí a proměňují se proto i požadavky, které společnosti kladou na své nemovitosti. Toto je druhá část třídílné...

Research Supply Chain April 2018

E-commerce, nezbytné požadavky na služby a zásadní strategie umístění

Pro dodavatelské řetězce a jejich logistické nemovitosti je jedinou konstantou změna. Tento dokument je prvním z třídílné série, která bude zkoumat...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok zvyšování nájemného

Výzkumná zpráva Prologis Logistics Rent Index, která byla poprvé zveřejněna v roce 2015, sleduje trendy ve vývoji čistého efektivního nájemného na...