Výzkumy Prologis

Poskytujeme všem zainteresovaným stranám důkladnou analýzu současných trendů, jako je digitalizace, rekonfigurace dodavatelských řetězců nebo rychlý růst odvětví e-commerce a jeho dopad na logistické nemovitosti. Pokud byste se rádi dozvěděli více o nejatraktivnějších logistických lokalitách v Evropě či vývoji výše nájmů, podívejte se na nejnovější výsledky našich výzkumů.

Prologis Capelin Distribution Center

Logistické nemovitosti a e-commerce napomáhají udržitelnosti

Udržitelnost je pro odvětví logistických nemovitostí dlouhodobou prioritou, což se projevuje zejména v navrhování budov a jejich energetické...

Prologis Park Tilburg

Nejlepší řešení, jak pro logistické budovy získat, vyškolit a udržet zaměstnance

Téma pracovní síly ve skladech v uplynulém desetiletí nabylo na důležitosti. Přístup ke kvalifikované pracovní síle je ve 12 evropských zemích, kde...

Prologis Park Wrocław III, Polsko

Pokračující růst evropských logistických nemovitostí v roce 2019

Není žádným překvapením, že evropský logistický trh i loni pokračoval v expanzi. 2018 byl dalším rokem charakteristickým vysokou poptávkou po...

Prologis Park Prague D1-East

2018: Plošnější globální růst

Index výše nájemného Prologis Logistics Rent Index, zavedený společností Prologis v roce 2015, sleduje trendy růstu efektivního čistého tržního...

 Automated Mobile Robots (AMR), Prologis International Park of Commerce, California

Inovace, disrupce a hodnota času: příštích 10 let v logistických nemovitostech

Co čeká logistické nemovitosti?

Tato otázka byla ústředním bodem naší třídílné série o dodavatelských řetězcích, která byla zahájena v dubnu. V...

Unlocking supply chain report.

Odhalování hodnoty dodavatelského řetězce

Dodavatelské řetězce se neustále vyvíjejí a proměňují se proto i požadavky, které společnosti kladou na své nemovitosti. Toto je druhá část třídílné...

Research Supply Chain April 2018

E-commerce, nezbytné požadavky na služby a zásadní strategie umístění

Pro dodavatelské řetězce a jejich logistické nemovitosti je jedinou konstantou změna. Tento dokument je prvním z třídílné série, která bude zkoumat...

2017 Logistics Rent Index

2017: Rok zvyšování nájemného

Výzkumná zpráva Prologis Logistics Rent Index, která byla poprvé zveřejněna v roce 2015, sleduje trendy ve vývoji čistého efektivního nájemného na...

Prologis Research most desirable locations in europe

Rozvojové strategie zákazníků: Nejatraktivnější logistické lokality v Evropě

Expanze sítě logistických nemovitostí

Evropský logistický trh se rychle mění. Dodavatelské řetězce se restrukturalizují, ekonomiky expandují a rozvoj...

Prologis Park Hamburg-Steinwerder

Trendy ovlivňující výběry nových lokací v Evropě

Evropský logistický trh se rychle mění: rozvoj e-commerce zrychluje, dodavatelské řetězce se restrukturalizují a ekonomiky expandují. Za účelem...

Prologis Research strong rental growth continues

Nájemné roste, zatímco se historicky snižuje neobsazenost

Logistics Rent Index společnosti Prologis sleduje celosvětové trendy v čistém efektivním nájemném na 60 trzích ve čtyřech hlavních světových oblastech...

Prologis Research global e-commerce impact

Celosvětový dopad e-commerce na logistické nemovitosti

Jak tento dopad vypadá?

Vzestup e-commerce je hlavním tématem v sektoru maloobchodu, ale jaký má vliv na logistické nemovitosti? V jaké fázi...