Marta Tęsiorowska
Viceprezidentka a ředitelka marketingu a komunikace pro Evropu

Marta Tęsiorowska

Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a ředitelka marketingu a komunikace pro Evropu, řídí marketingové a komunikační aktivity společnosti Prologis na území celého kontinentu. Je zodpovědná za vývoj a realizaci celoevropských marketingových a komunikačních strategií, což zahrnuje dohled nad správou rozpočtů, propojení regionálních a globálních projektů, rozvoj procesů pro sdílení best practices a využívání synergií, vedení přeshraničních spoluprací a poskytování podpory evropským a korporátním obchodním jednotkám a organizacím.

Současně vede každodenní správu marketingu a komunikace v zemích střední a východní Evropy (CEE): v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Tęsiorowska pro Prologis pracuje od roku 2002, kdy nastoupila jako asistentka leasingu a marketingu. Následně zastávala řadu dalších pozic, jež jí umožnily od základů vybudovat marketingové oddělení pro celý region CEE.

Před příchodem do Prologis pracovala pro agenturu Portland Outdoor Advertising a společnost Nielsen & Bainbridge Polska.

Vysokoškolský diplom získala na Fakultě správní, právnické a diplomatické Nezávislé univerzity obchodu a veřejné správy. Na Varšavské ekonomické škole postgraduálně studovala public relations, je také držitelkou titulu MBA v oboru marketing z Vysoké školy obchodu a mezinárodních financí. Absolvovala kurz CCIM, jako rodilá mluvčí plynně hovoří polsky, dále pak i anglicky a německy.