Karolina Gorgiel Ředitelka a finanční manažerka pro střední a východní Evropu

Karolina Gorgiel

Karolina Gorgiel, ředitelka a finanční manažerka pro střední a východní Evropu, má na starost obchodní plánování, prognózování a tvorbu rozpočtu pro daný region.

Gorgiel má deset let zkušeností v oblasti nemovitostí. Úzce spolupracuje s obchodními týmy při přípravách souhrnných a administrativních procesů, rozložení kapitálu, provozních rozpočtů a aktualizaci prognóz (včetně nové výstavby, akvizicí, umístění, předpokládaných pronájmů, změn v nájmech atd.). Zodpovídá také za předkládání zpráv o široké škále obchodních činností vedení společnosti.

Svou kariéru zahájila v PricewaterhouseCoopers v Amsterdamu. Do Prologis nastoupila v roce 2007 jako členka týmu finančního a analytického plánování amsterdamské pobočky. V roce 2011 se vrátila do Polska, aby vedla oddělení finančního plánování a analýzy v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Gorgiel získala v roce 2005 magisterský titul v oboru financí a bankovnictví na Varšavské ekonomické škole. Poté získala certifikaci ACCA v účetnictví a nyní je členkou Asociace certifikovaných účetních. Absolvovala také kurzy Certified Commercial Investment Member.