Justyna Witecka
Viceprezidentka pro investiční služby ve střední a východní Evropě

 Justyna Witecka

Justyna Witecka má jako viceprezidentka pro investiční služby ve střední a východní Evropě na starosti analýzu a hodnocení nových příležitostí pro rozmístění kapitálu a přípravu závěrů pro výkonný výbor společnosti.

V oblasti nemovitostí se pohybuje přes 14 let. Witecka zodpovídá za průzkum a přípravu investičních memorand, jež slouží jako podklad pro rozhodovací procesy výkonného výboru Prologis. Dále zodpovídá za rozvíjení cash flow pro stávající aktiva v CEE, poskytování spolehlivé due diligence a analýzy rizik, spolupracuje také s fondy Prologis. Je součástí dispozičního týmu a s externími odhadci spolupracuje na určování přesných hodnot pozemků či nemovitostí.

Witecka vystudovala Sheffield Halla University ve Velké Británii, kde získala magisterský titul v oboru Property Appraisal and Management. Postgraduální titul získala na Technické univerzitě ve Varšavě v oboru oceňování nemovitostí. Dále je držitelkou magisterského titulu v oboru ekonomie s hlavní specializací na finance z Technické univerzity v Radom. Je členkou institutu CCIM a Královského institutu diplomovaných znalců (RICS).