Dr. Szilvia Andrelli
Senior manažerka pro správu nemovitostí, Maďarsko

Szilvia Andrelli

Dr. Szilvia Andrelli jako senior manažerka pro správu nemovitostí v Maďarsku zodpovídá za 38 projektů s plochou přibližně 591 000 metrů čtverečních. Ve své pozici dohlíží na údržbu a opravu budov, kontroluje účetnictví, návratnost a administrační proces a obstarává dodávky energií. Szilvia se také podílí na zavádění mnoha inovativních programů.

Andrelli má v oblasti nemovitostí více než 20letou praxi, zahrnující 10 let působení u společnosti TESCO a 12 let působení u společnosti AIG/Lincoln (nyní White Star Real Estate) na pozicích developerky maloobchodních nemovitostí, správkyně aktiv a právní poradkyně. V roce 2017 zastávala pozici manažerky pro development ve společnosti WING Plc. Andrelli má bohaté zkušenosti se správou aktiv i souvisejícími oblastmi, jako jsou finance, leasing, právo a dále technické aspekty a due diligence.

Andrelli získala titul MBA na Korvínově univerzitě (dříve Ekonomická univerzita Budapešť) na Fakultě zahraničního obchodu a oceňování podniků a titul z Právnické fakulty Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti.