Dr. Ildikó Kollár
Viceprezidentka a právní poradkyně pro střední a východní Evropu

 ILdiko Kollar

Dr. Ildikó Kollár je viceprezidentkou a právní poradkyní pro střední a východní Evropu. Zodpovídá za poskytování právní podpory provozu v Maďarsku, České republice a na Slovensku. Má na starost přípravu a vyjednávání podmínek nájemních smluv, prodejních smluv a dohod o koupi, dohlíží na sporné případy, dodržování norem a na ochranu citlivých obchodních údajů.

Kollár podporuje evropské právní oddělení při zavádění nových interních systémů a řešení. Kromě toho spolupracuje s dalšími právními poradci společnosti Prologis, aby zajistila efektivní provoz a fungující přeshraniční koordinaci plnění požadavků mezinárodních zákazníků.

Kollár nastoupila do společnosti Prologis v roce 2008 z mezinárodní právnické firmy Salans (nyní Dentons), kde působila po dobu deseti let. Společnost Prologis zastupovala již jako senior associate ve skupině Global Real Estate Group od roku 2005.

V roce 1995 získala titul doktorky práv na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Postgraduální studia absolvovala na univerzitě King´s College v Londýně v roce 2000 – zde vystudovala obor EC Law. Je členkou budapešťské advokátní komory.