Václav Krasanovský propojuje mezinárodní standardy se zkušenostmi z lokálních trhů

Vaclav Krasanovsky Prolgois

Václav Krasanovský Viceprezident pro správu nemovitostí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Praha, Česko

Václav Krasanovský zastává post viceprezidenta pro správu nemovitostí společnosti Prologis v České republice, na Slovensku a v Maďarsku od února 2018. Jde o velmi náročnou, ale zajímavou pozici, ve které je odpovědný za vedení lokálních týmů pro správu nemovitostí napříč těmito třemi rostoucími trhy regionu střední a východní Evropy (CEE) a dohlíží na implementaci provozních norem a inovací.

„Je velmi důležité zajistit, aby bylo působení naší společnosti vždy v souladu s platnou legislativou a aby společnost plnila smluvní závazky vůči svým zákazníkům a partnerům. Toto vše při zachování velmi vysokých nároků na bezpečnost a kvalitu, která je nezbytná při zachování a zyšování hodnoty portfolia společnosti Prologis,“ říká Krasanovský.

Společnost Prologis se zavázala k vývoji a implementaci špičkových technologií, jež usnadňují každodenní provoz zákazníků napříč parky Prologis v regionu CEE. Rozhodující složkou těchto technologických zlepšení je jejich úspěšné a plynulé uvedení do provozu, což vyžaduje úzkou spolupráci se zákazníky a dodavateli po celou dobu implementace.

Václav Krasanovský věří, že více než cokoliv jiného je tato práce o budování silných a trvalých vztahů se všemi zúčastněnými stranami, od zákazníků přes místní úřady až po sousedy a dodavatele.

„Proces správy nemovitostí ve společnosti Prologis daleko přesahuje obvyklé zajištění toho,  jak je tato oblast služeb velice často chápána. Naši zaměstnanci projevují osobní odhodlání a zájem zajistit lepší budoucnost, vytvářet osobní vztahy se zákazníky a dodavateli trvající desítky let a investovat čas a úsilí do rozvoje společnosti,“ dodává Václav Krasanovský, „vidíme, že rostoucí zájem o spokojenost zaměstnanců u firem, s nimiž spolupracujeme, mění způsob, jakým jsou logistická centra stavěna a provozována. Je důležité zajistit příjemné pracovní prostředí s adekvátní, někdy i nestandardním vybavením a rozsahem dodávaných služeb.“

Václav také zmiňuje, že Prologis má jedinečnou pozici k dosažení tohoto cíle, protože jde o nadnárodní společnost, která se o provoz logistických nemovitosti zajímá z dlouhodobého hlediska a kombinuje mezinárodní standardy s lokálními zkušenostmi.

„Pokud jde o samostatnost a pravomoci jednotlivých pracovníků, společnost Prologis pro ně vytváří skvělé pracovní prostředí vhodné k osobnímu rozvoji. Skutečnost, že jde o nadnárodní společnost snažící se přijímat místní zkušenosti k obohacení vlastní firemní kultury z ní zároveň činí skvělý zdroj znalostí potřebných k osobnímu rozvoji,“ uzavírá Krasanovský.